Fler PTI-kopplingar för effektivare hantering

I maj installerades nio nya el-kopplingar på Skåneterminalen i Helsingborgs Hamn. Anledningen är en ökad efterfrågan att skicka kylt eller fryst gods via järnväg och fartyg. De nya uttagen möjliggör bättre planering samt en flexiblare hantering när kontroll av reefercontainrar ska utföras.

PTI står för Pree Trip Inspection och är en del av rutinen vid transport av kylt eller fryst gods. Inspektionen görs genom att reefercontainern kopplas till ett el-uttag så aggregat och funktioner kan kontrolleras. En PTI-check ska genomföras vid varje lastning och görs för att säkerställa att reefercontainern fungerar som den ska och är redo för nästa del av resan.

Att godset håller rätt temperatur ända fram till slutdestination är helt avgörande för många varor och särskilt känsligt är frukt och grönt.
Själva PTI-kontrollerna utförs av ett externt företag – Coldsystem. Eddie Horozovic arbetar på Coldsystem och har utfört PTI-kontroller i Helsingborgs Hamn i 20 års tid. Kontrollerna utförs dagligen och skulle något fel upptäckas åtgärdas även detta av Coldsystem. Enklare reparationer utförs direkt på plats och skulle det vara något större fel kontaktas kunden och så snart som möjligt görs en tidigare uthämtning av godset.

– Anledningen till de nya uttagen är helt enkelt att vi ser en ökad efterfrågan på PTI-kontroller. Fler uttag betyder fler platser att ställa containrarna på och därmed också en möjlighet till bättre planering och flexibilitet när kontrollerna ska göras, säger Eddie Horozovic.

     

Något av en doldis i den stora hamnapparaten men med en ack så viktig funktion. Vaidas Mikalauskas (till vänster) och Edvard Horozovic (till höger) på Coldsystem ser till att kylcontainrarna snurrar friktionsfritt i det stora flödet som världshandeln med klimatkontrollerade varor utgör.