Hållbarhet i 1:a klass

Det har väl knappast undgått någon Helsingborgare att det nu går att resa över sundet till Danmark med uppladdningsbara batterier. En fantastisk miljövinst för hela staden och ForSea som också blivit ordentligt uppmärksammade med flera utmärkelser. Så hur har det gått med utsläppen då? Efter det första kvartalet talar siffrorna sitt tydliga språk. Utsläppen har halverats.

Miljövinsterna är flera. Förbrukningen av olja minskade med hela 4 500 ton i förhållande till motsvarande period 2018. Att överfarten dessutom blivit tystare är en extra bonus. Både privat- och företagskunder har varit mycket positiva till initiativet från början vilket också bidrar till den positiva upplevelsen.

– På det hela taget har övergången till batteridrift fungerat över förväntan, driften har varit stabil och färjelinjen har kunnat köra mer eller mindre som vanligt. Att samtidigt kunna visa på att vårt totala utsläpp av koldioxid och skadliga partiklar har halverats jämfört med föregående år känns riktigt bra, säger Johan Röstin, vd för ForSea.

Hybrid Propulsion System of the Year
I juni mottog ForSea priset ”Electric & Hybrid Marine Award” i Amsterdam, där de vann i kategorin ”Hybrid Propulsion System of the Year”. Priset som är en av de mest eftertraktade utmärkelserna inom den marina industrin, erkänner och hedrar tillverkare, leverantörer, ingenjörer, innovationer och produkter inom den marina sektorn. Nomineringarna lämnas in anonymt och kommer ifrån den marina branschen världen över. Juryn består i sin tur av framstående marinjournalister, branschexperter och akademiker.

Ytterligare ett pris
Även Helsingborgs stad lyfte batteridriften och delade ut stadens eget årliga miljöpris till ForSea med motiveringen:
”Världens första högintensiva färjelinje med batteridrift går numera mellan Helsingborg och Helsingör. ForSea visar att fossilfri drift är möjlig, halverar sina klimatutsläpp och minskar bullret. Färjebolaget är en internationell förebild för sjöfarten och bidrar med minskad klimatpåverkan och en bättre livskvalitet för stadens invånare”.

Tillsammans med ytterligare en pristagare fick de dela på prissumman 50 000 kronor. Pengar som ForSea snabbt bestämde att de ville använda för att ge något tillbaka till staden och helsingborgarna. Investeringen blev i en så kallad ”seabin” som hjälper till att samla ihop skräp som flyter i hamnbassängen vid Helsingborgs C. En sådan soptunna suger ut ungefär 20 liter sopor ur havet innan den är full och måste tömmas. Längst ner i tunnan sitter en pump som silar havsvattnet innan det går ut igen och allt som är större än två millimeter blir kvar.

Investering på 300 MSEK
Batteridriften är det största hållbarhetsprojektet hittills i ForSea´s historia och idag är Aurora och Tycho Brahe världens två största batteridrivna passagerarfartyg. Den totala investeringskostnaden för att konvertera färjorna landade på ca 300 MSEK. INEA, som står för ”Innovation and Networks Executive Agency” och är ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU, har stöttat investeringen med ungefär
120 MSEK.