Ny kund med energirik produkt

Gasum heter företaget som under sensommaren kom med en första leverans av biomassa till Helsingborgs Hamn. Biomassa som i detta fallet är en restprodukt från olivoljetillverkning. Produkten transporterades vidare till biogasanläggningen i Jordberga utanför Malmö där den användes till framställning av just biogas.

– Vi har haft liknande gods och har en effektiv hantering av den typen av råvara men har aldrig behandlat biomassa från oliver. Och det känns tydligt på lukten att massan kommer från just oliver, säger Anders Paulsson, Sales Executive i Helsingborgs Hamn.

Valet av Helsingborgs Hamn handlade mycket om kapaciteten och att kunna hantera storleken på bulkfartyget.
8 500 ton kom initialt och förhoppningen var att hinna lyfta iland allt på tre dagar vilket visade sig vara något optimistiskt beräknat. Biomassan lastades av med mobilkran och skopa för att sedan köras vidare på lastbil efter en kort mellanlandning på kajen.

– Lastningen från båt till kaj blev en större utmaning än vi först räknat med då massan som inte låg överst packats riktigt hårt av tyngden under transporten. Det är alltid en utmaning och samtidigt en spännande prövning när en ny typ av gods ska transporteras, säger Anders Paulsson.

Ökad produktion av biogas
All råvara till biogasverket i Jordberga kommer från odlade grödor. Efter ett EU-beslut ska verksamheten växla upp produktionen ytterligare och för att kunna öka produktionen behövs fler energirika råvaror. Därav kom olivköttet från Spanien in i bilden. När olivoljan är förvärvad blir en torr, smulig och energirik kaka kvar som tidigare varit svår att göra något med.

– Det gäller att hitta nya råvaror som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. Olivköttet som blir kvar när oljan tagits tillvara är en restprodukt som varit svår för producenterna av olivoljan att göra sig av med. Vi har testkört två lastbilslaster som vi var mycket nöjda med och det finns mycket av denna typ av vara runt Medelhavet så vi håller tummarna för ett gott utfall, både vad gäller fortsatt transport och produkt, säger Staffan Stomberg som är ansvarig för biogödsel på Jordberga.