Nya anlöp och stark containerutveckling

Det har varit ett stabilt och bra halvår för Helsingborgs Hamn. Nya anlöp och volymsiffror som pekar uppåt. Från januari till juli ökade den totala volymen hanterade enheter (TEUs) med 5 % jämfört med fjolåret.

I början av året gjorde Baltic Reefers sitt första direktanlöp till Helsingborgs Hamn med bananer i lasten från Ecuador och Dominikanska Republiken. Den nya anlöpet medförde att transittiden kunde kortas med åtminstone en vecka jämfört med den tidigare transportlösningen via omlastningshamnar. Den 7 juli utökade även Unifeeder sin service till Helsingborg med ett nytt anlöp och nya volymer Ett speciellt anlöp med enbart 45-fots containers från Polen som transporteras vidare på järnväg via hamnens kombiterminal.

– Vi har haft en vår och sommar med flera nya anlöp som inte bara givit nya containervolymer utan även förbättrat servicen och erbjudandet för rederiernas kunder. Rederiernas utökade anlöp medför synergieffekter med positiv effekt på näringslivet i och runt Helsingborg, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Tredje bästa läget
Containersegmentet växer stadigt och en av orsakerna till att rederierna satsar på Helsingborg är det stabila import- och exportflödet i södra Sverige. Idag rankas Helsingborg som det tredje bästa logistikläget i Sverige och statistiken för de globala containervolymerna fortsätter i en positiv riktning. Mellan 2016 och 2019 beräknades den globala efterfrågan på containermarknaden stiga med cirka 4,7 % vilket är något lägre än ökningen för Helsingborgs Hamn som det senaste året legat på 5 %. Med andra ord är hamnen ett kugghjul i svenskt näringsliv som dessutom genererar drygt 8 000 arbetstillfällen varje år.

Utveckling
Delar av hamnområdet finns med i viktiga stadsutvecklingsplaner. Just nu görs en översikt för en eventuell omlokalisering av kombiterminalen där Ramböll tillsammans med Hamburg Port Consultant är anlitade för att hitta en placering för terminalen som skulle fungera strategiskt både för stad och hamn.

Autonoma transporter
Siktet är inställt på att bli Nordens mest moderna hamn. Under våren startades det tredje innovationspartnerskapet i Sverige, i vilken hamnens avsikt är att upphandla autonoma transporter. En viktig pusselbit för den som ämnar gå i bräschen i branschen. Upphandlingen eftersöker någon form av självkörande transport för containrar med fossilfri drift och processen är nu i full gång.

– De tillkommande anlöpen och volymerna visar att vi gör rätt saker. För att kunna behålla effektiviteten och följa trenden med både mer gods och större fartyg tittar vi på stora investeringar där bland annat resan med vårt innovationspartnerskap och autonoma transporter ska bli spännande att driva. Att hantera mer gods på mindre yta är fullt möjligt men kräver resurser. Tillsammans med staden kommer vi behöva fatta många stora och avgörande eller riktningsvisande beslut de kommande åren, säger Nicklas Romell.