Störst i världen på frukt – Fruit Attraction

För 11:e året i rad hölls mässan Fruit Attraction i Madrid. Tillsammans med Fruit Logistica är det en av de största mässorna i världen för frukt och grönt. För Helsingborgs Hamns del var det ett lyckat premiärdeltagande som kommer resultera i närvaro fler år. Hela 90 000 besökare från 1 800 företag och fördelning på 130 länder ger en spridning som är svårslagen.

Tidpunkten för mässan är strategiskt lagd och innebär att mycket affärer och flöden kan göras upp inför nästkommande år, vilket givetvis är av stort intresse för Nordens största hamn för frukt och grönt. Mässan fungerar som ett bra komplement ca 6 månader innan Fruit Logistica i Berlin där transportföretagen är (om möjligt) ännu mer representerade.

– Målsättningen med vårt deltagande var och är att skapa ännu större förståelse och kunskap i reefer-segmentet för att kunna kartlägga hur flödena ser ut i hela transportkedjan. I år var första gången vi närvarade på Fruit Attraction och intrycket är att det var en väldigt välorganiserad och stor mässa med högt deltagande. Vi förde många intressanta diskussioner och fick utrymme att presentera Helsingborgs Hamn, både för befintliga kunder och rederier men även för potentiellt nya kunder, säger Mark Wieden, Sales Executive Helsingborgs Hamn.

NY TEKNIK OCH SMARTA TRANSPORTER
Det så kallade ”Smart-Agro-området” var inriktat på tillämpning av ny teknik inom branschen. Rent generellt låg stort fokus på miljö och hållbarhet för produktion men även på hållbara transporter som kan säkerställa snabba transittider och att godset bibehåller hög kvalitet.

– Mässan gav stort utrymme för debatt och kunskapsutbyte om den senaste tekniken och utvecklingen inom sektorn och vi ser fram mot att se vad som hänt till nästa år avslutar Mark.

Särskilt fokus tillägnades den ekologiska marknaden som hade ett eget avdelat utrymme för just ekologiska frukt- och grönsaksprodukter. Även nötter och blommor hade sina speciella avdelningar.