Tio nordiska hamnar = innovationspartnerskap – i samarbete för en hållbar framtid

Helsingborgs Hamn är en av tio hamnar i Norden som har skrivit under en deklaration för att arbeta tillsammans kring hållbarhetsutmaningar relaterade till hamnverksamhet och FN:s globala hållbarhetsmål.

Hamnar är de förbindande noderna för den globala handeln och världsekonomin. De spelar en viktig, kanske till och med avgörande roll för att skapa en hållbar framtid i linje med Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål (SDG).

– Hållbarhetsfrågorna är avgörande för allas vår framtid och hur vi väljer att hantera dem lägger också grunden för resultatet. Utmaningarna är redan högt prioriterade, men de är många, så ju mer vi kan samverka kring desto bättre. Hjulet behöver inte uppfinnas igen och det är till stor del samma utmaningar som vi olika hamnar ställs inför, säger Joakim Sandberg, Environmental & Security Manager i Helsingborgs Hamn.

Deklarationen betonar särskilt vikten av att dela kunskap, information och bästa praxis inom olika miljöämnen, däribland energianvändning och föroreningar för att optimera en hållbar hamnförvaltning.

– Jag är mycket glad över att se mina kollegors engagemang i våra grannhamnar. Helsingborgs Hamn ser övergången till att bli hållbar som en enorm möjlighet. Vi tror att hamnarna som anpassar sig snabbast till dessa nya utmaningar kommer att vara ledande i framtiden och att samarbete är rätt väg framåt, säger Bart Steijaert, CEO Helsingborgs Hamn.

De tio hamnarna som skrivit under är förutom Helsingborgs Hamn är: Copenhagen Malmö Port, Esbjerg Hamn, Faxaports Island, Göteborgs Hamn, Helsingfors Hamn, Oslo Hamn, Stockholms Hamnar, Torshavn Hamn och Århus Hamn.