Logistikstaden Helsingborg

Sedan 2005 har tidskriften Intelligent Logistik listat Sveriges bästa logistiklägen. Helsingborg har klättrat stadigt uppåt vid varje mätning för att nu infinna sig på en andra plats, vilket är den bästa placeringen någonsin och ett bevis på den starka utvecklingen i regionen.

En vidare överblick på de logistiketableringar som gjorts de senaste åren visar tydligt att Skåne ligger riktigt bra till i förhållande till övriga landet och befolkningsmängd. Helsingborgsregionen tilldelades i samband med rankingen även utmärkelsen “Årets Tillväxtläge”.

– Att Helsingborgsregionen klättrar ytterligare i rankingen är ett kvitto på att regionen är ett av Sveriges starkaste logistiknav. Framgången bygger dels på vår starka infrastruktur med E4, E6, flera järnvägsanslutningar och Helsingborgs Hamn, men också på gott samarbete mellan det offentliga, branschen och akademin, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, i ett pressmeddelande från staden i februari 2020.

Listan omfattar 25 lägen och olika kriterier har både tillkommit och förfinats under åren för att följa de trender som påverkar var lager placeras. Listan kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar med mjukare värden som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat, för att kunna utvärdera logistiksverige över tid.

– Helsingborg har arbetat fokuserat för att få utväxling på ett naturligt styrkeområde. Med ett starkt logistikkluster kan och vill vi driva utvecklingen och ligga i framkant för innovationer och nya lösningar inom logistik, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad, i samma pressmeddelande.

Den alltjämt växande e-handeln som förväntar sig ännu snabbare och flexibla leveranser är en av orsakerna till att det ställs nya krav på logistiken. TLP eller tredjepartslogistik som innebär att en tredje part, utöver säljare och kund, övertar vissa eller alla logistiska funktioner har vuxit sig stark runt om Helsingborg. Användandet har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet och i dag har branschen utvecklats till en viktig del inom logistikområdet. Vanliga tjänster som kan utföras inom tredjepartslogistik, förutom transporter, är exempelvis lagerhantering.

– Sedan 2016 har Helsingborg klättrat stadigt en placering i taget på listan och för oss gäller det att fortsätta den goda utvecklingen som tagit oss dit. Vi har fokus på framtidens hamn, möjligheten att ta emot ännu större fartyg, frigöra och optimera ytor och fortsätta utarbeta effektiva logistiklösningar tillsammans med våra kunder och ägare, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Helsingborgs logistikfokus bidrar till att verksamheter expanderar, att jobbtillfällen skapas, att människor flyttar in, att bostäder uppförs och att staden växer och frodas. Och de flesta företag i regionen, såväl nya som väletablerade, har antingen ett direkt eller indirekt förhållande till Helsingborgs Hamn. Mer om Helsingborg som logistikstad finns att läsa i 2019 år årsredovisning.

MOTIVERINGEN TILL HELSINGBORGS PLACERING:
”Helsingborgsregionen gör sin bästa placering någonsin på listan och hamnar bara två poäng efter le­dande Göteborg. Med 150 000 kvm tillkommande ytor 2020, gör läget också sitt överlägset bästa tillväxtår någonsin. Hamnen ökade sina con­tainervolymer med 10,8 procent 2019 till 267 652 TEU. Läget finns mitt i ett konsumtionscentrum som växer i betydelse. Helsingborg har länge varit landets centrum för livs­medelslogistik, men växer nu starkt inom TPL, e-handel och internatio­nellt distributionsläge.”