Samma hav nya förutsättningar

Fem gånger i veckan, dag som natt, året om. 1977 startade Unifeeder sin verksamhet och nästan lika länge har de anlöpt Helsingborgs Hamn. Men på 40 år förändras världen. Hur ser de på utvecklingen som varit, och ännu viktigare, vad tänker de om hållbarhet och framtidens shipping?

1980 lade det första containerfartyget till i Västhamnen. Många vågskvalp senare har Unifeeder fortfarande en betydelsefull roll i containerverksamheten i Helsingborg där både hamn och rederi har vuxit och utvecklats nära varandra. Antalet fartyg som kommit och gått under åren har varierat men det är också en del av Unifeeders affärsmodell, berättar Ebbe Bisgaard.

– Vi vill kunna anpassa oss efter marknaden och skräddarsy logistiken och våra erbjudanden utefter kundernas önskemål. Addera därtill att vi varken äger båtar eller containrar själva utan leasar och chartrar dem. Något som också bidrar till att göra vårt erbjudande flexibelt och anpassningsbart. 

Feederrederi
Den grundläggande idéen för ett feederrederi handlar om att hämta och lämna gods i de stora oceanhamnarna, en sorts sjöfartens taxiverksamhet. Parallellt använder Unifeeder sitt finmaskiga nät och knyter ihop mindre hamnar med de stora jättarna och förenar därmed regioner. De största linjerna har daglig trafik, medan de mindre istället har anlöp och avgångar på bestämda dagar. Feederservicens kunder är mestadels större rederier och i kundbanken återfinns namn som CMA-CGM och Maersk. Förutom feedertrafiken erbjuder Unifeeder också en så kallad ”Shortsea” service, där tjänsten går ut på att skräddarsy en optimal logistik med sjövägen i centrum. Kunderna inom detta affärsområde varierar mer och kan vara både speditörer eller varuägare.

Ebbe Bisgaard är Regional Manager för Unifeeders feedertrafik och nätverk i Skandinavien, en roll med två inriktningar i vilken Ebbe har det övergripande ansvaret för två olika team. Den ena teamet har kundfokus och här återfinns kunder både från feeder- och shortseaservicen. Det andra teamet kallas för ”port operations” och arbetet här innefattar de mer praktiska bitarna kring fartygsplanering och att fartygen kommer och går på utsatt tid. En ekvation som inte alltid är den enklaste att lösa.

Samma hav. Ny medvetenhet.
Grunden i affärerna för Unifeeder har varit densamma länge. Men under de senaste åren har ett skifte och nya förhållningsregler börjat skapa svallvågor som blir allt tydligare. Det finns en annan medvetenhet idag som flyttat fokus och som riktas allt tydligare mot hållbarhet. Visst fortsätter affärer att sättas efter enbart pris. Men många affärer innehåller numera även en hållbarhetsaspekt som inte allt för sällan blir avgörande. Den senaste affären mellan Unifeeder och Helsingborgs Hamn är ett tydligt exempel på detta. I juli 2019 tillkom ytterligare ett anlöp med gods från Polen som tidigare transporterats på lastbil. Väl framme i Helsingborg fortsätter färden på järnväg.

– Nu räknar alla på transporter med hållbarhetsaspekten i fokus och vi gör vad vi kan för att understödja utvecklingen och ta fram kostnadseffektiva lösningar för sjötrafik. Skillnaden ligger mycket i att hållbarhetsaspekten finns med i diskussionen från början.

Volymen avgör
Men det är inte bara att flytta gods från det ena transportslaget till det andra. Det gäller att titta på hela kedjan för att kunna räkna hem hållbarhetsvinsterna. Ofta är det den stora volymen som sjövägen möjliggör som också blir den avgörande faktorn. Finns det dessutom goda möjligheter till vidare transport via järnväg så är många segrar vunna. Utvecklingen av klimatfrågorna har med andra ord tagit stora kliv framåt och det blir tydligare i alla diskussioner som förs. Ebbe lyfter särskilt två trender från branschen de senaste åren.

– Att lasta så mycket det bara går på stora fartyg är det ena. Detta eftersom oljeförbrukningen ökar främst i förhållande till fartygets hastighet och inte lika mycket i förhållande till mängden last. Sen pågår det även ett stort arbete med att hitta alternativa bränslen som har mindre, eller allra helst – ingen klimatpåverkan alls. Här finns många aktörer inblandade som lägger ner ett stort arbete och förhoppningsvis kommer resultaten också att komma. Idag finns inget rent bränsle och det som hittills tagits fram handlar mer om att rena och minska.

För Unifeeders del, som inte äger fartygen, blir den främsta uppgiften att sätta gränser och ha en hög medvetenhet om fartygen de använder. I dagsläget använder Unifeeder ett fartyg som går på LNG, något som det kan komma att bli fler av i framtiden. Med LNG i tanken minskar svavel- och partikelutsläppen drastiskt och kväveutsläppen med så mycket som 85-90 %.

Hamnsamarbete
Samarbetet med hamnarna är också en viktig del av Unifeeders hållbarhetsarbete som även det innefattar två perspektiv. Dels handlar det om att samverka för att kunna optimera logistikkedjorna hållbarhetsmässigt. Och dels handlar det om att försöka öka produktiviteten när fartygen ligger till kaj. En snabbare hantering vid lastning och lossning innebär att själva seglingen kan gå långsammare vilket i sin tur sparar fartygets bränsleförsörjning.

– Sammantaget gör vi mycket och bidrar där vi kan. Men det är en hel bransch som håller på att ställa om och skifta fokus vilket både kommer ta sin tid och kosta på.