Helsingborgs Hamn mellanlagrar desinfektionsmedel

Specialkemiföretaget Perstorp har ställt om en del av sin produktion med siktet inställt på att lösa den svenska vårdens brist på desinfektionsmedel. Produktionskapaciteten ligger på hela 2 miljoner liter i månaden. Men innan desinfektionsmedlet kan förpackas till hanterbara flaskor för sjukvården, mellanlandar handdesinfektionen i Helsingborgs Hamn.

Ingredienserna till handspriten blandas i en stor reaktor. Efter avslutad blandning fördelas sedan innehållet på tankcontainers som rymmer 25.000 liter vardera. Scandi Bulk AB heter företaget som äger tankcontainrarna och ombesörjer transporten mellan Perstorp och Lefab som fyller småflaskorna. Johan Ljungmark är VD på Scandibulk AB och ser till att rätt mängd når Lefabs produktionsanläggning i Älvängen på utsatt tid:

– Scandi Bulks tankcontainers rymmer 25.000 liter och de lastas på lastbil för vidare transport till Lefab. Eftersom blandningen sker i större kampanjer behöver containrarna med desinfektionsmedel mellanlanda på ett lämpligt placerat mellanlager innan det kan tappas på flaska och förpackas för vidare skeppning till slutkund och det är där Helsingborgs Hamn kommer in.

Naturligtvis handlar det inte om någon lång tid som desinfektionsmedlet ska lagras. Behovet är skriande och containrarna står bara i någon dag innan de går vidare. Totalt rör det sig ungefär sju lagringsdagar i Helsingborgs Hamn. Den färdiga hand- och ytdesinfektionen levereras slutligen till Socialstyrelsen som fördelar medlet mellan regionerna.