Stort offshoreprojekt i Öresund – utgår från Helsingborgs Hamn

Under hösten 2019 offentliggjordes en upphandling och ett gemensamt projekt mellan svenska kraftnät, NKT och Energinet för att byta ut det södra 400 Kv kabelförbandet i Öresund. Arbetet med att byta ut kablarna genomförs av det holländska företaget Boskalis Subsea Cables B.V. GAC Sweden AB heter fartygsagenten som i februari fick det samordnande uppdraget av Boskalis Subsea och Helsingborgs Hamn är hemmahamn för hela operationen.

Under en 3-månadersperiod kommer el- och fiberkabel i Öresund att bytas ut. Nu är arbetet igång och totalt rör det sig om fyra kablar som ska bytas med anledning av att de tjänat ut sin livslängd. Rent praktiskt innebär detta att ett antal mindre fartyg utgår från Skåneterminalen för att dra kablar mellan Sverige och Danmark. Med specialfartyg grävs en ränna på havsbotten i vilken kabeln läggs ner för att slutligen täckas över.

– Primärt arbetar GAC med fartygsanlöp men i det här projektet har vi en koordinerande och större roll. Samarbetet med Helsingborgs Hamn valdes eftersom de har ett gynnsamt läge för projektet och de kunde även tillhandahålla bredden på de resurser som projektet kräver, med allt från kajplatser till kontorslokal, maskiner och stuveritjänster, säger Henrik Lundberg som är Shipping Manager på GAC Sweden AB.

Boskalis och GAC använder ett kontor inne på hamnområdet under projekttiden och Helsingborgs Hamn är, förutom att de agerar som hemmahamn, även behjälpliga med resurser i form av exempelvis stuveripersonal, maskiner och truckar. Totalt rör det sig om ungefär 12–20 personer som arbetar med projektet inifrån hamnen. Utöver dessa tillkommer fartygens besättningar.

– Det känns spännande att agera hemmahamn i ett så pass stort projekt i Öresund och vi har haft en väldigt bra dialog från start med Henrik Lundberg på GAC vilket har lagt en god grund för ett bra och tätt samarbete, säger Mark Wieden, Sales Executive Helsingborgs Hamn.

Boskalis Subsea Cables som är företaget som utför arbetet i vattnet rent praktiskt ingår i företagsgruppen Royal Boskalis Westminster N.V. Företaget är specialiserade på krävande marina byggprojekt, däribland olika typer av muddringsarbeten, undervattensschaktning, hamn- och kajkonstruktioner, miljöbyggnationer och övriga marina konstruktioner.