Säkert logistikflöde i osäkra tider

De senaste månaderna har satt avtryck i historien. Fokus för Helsingborgs Hamn i Coronatider ligger, som alltid, på att upprätthålla godsflödet – något som är viktigare just nu än kanske någonsin tidigare. Fartygen har kommit enligt plan, mer eller mindre hela tiden, men att fastslå någon generell lägesbild är svårt. Även om det är mycket som fått stå tillbaka eller skjutas på framtiden så är det också mycket i hamnen och runt omkring som går åt rätt håll.

Påskyndandet av obligatorisk för-avisering hör till de saker som kan benämnas som ett gynnsamt resultat av samhällsläget. Det har länge funnits en uppmuntran gällande containerbilars föravisering som nu vändes till ett faktiskt krav, vilket förutom att det minskar behovet av mänsklig interaktion och därmed smittorisk, även sparar tid, för alla parter. Som alltid är det en puckel att komma över när en förändring ska förverkligas.

Vi tittar på allt som kan bidra till att skapa effektivare gods- och transportflöden men det var i förhållande till spridningen av Covid-19 som vi tvingades ställa krav på att alla containerbilar ska föraviseras. Många använde sig redan av systemet men en hel del blev också tvungna att ställa om sina rutiner. Mängden föraviseringar ledde även till en snabb vidareutveckling av systemet och idag fungerar det riktigt smidigt, berättar Jonathan Nilsson som är systemförvaltare i Helsingborgs Hamn.

Temperaturmätning

I mitten av april gjordes en övergripande sammanställning på statusinformation som inhämtats från hamnens kunder. Bilden spretar ordentligt, men den största gemensamma faktorn är osäkerheten. Många ser minskade volymer men långt ifrån alla och det är en extrem situation som samhället befinner sig i.

Det är svårt att förhålla sig till en verklighet där många är hårt drabbade. Vi är aldrig starkare än våra kunder och har stor respekt för sårbarheten i det nuvarande läget. Samtidigt är Helsingborgs Hamn en nod för näringslivet i södra Sverige och har i sig en organisation med intakt kapacitet som fungerar väl, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Perstorp och Scandi Bulk

Nya affärer har tillkommit, som samarbetet mellan Perstorp och Scandi Bulk AB, där Perstorp ställde om delar av sin produktion för att kunna leverera handsprit till landets regioner. Hamnens bidrag i det hela? Egentligen inte mycket alls mer än en kort men nödvändig mellanlagring. Oavsett är det just den typen av affärer eller initiativ som ger energi i en tid som denna.

Läget, läget, läget

Det är tydligt att det logistiska läget är en av de avgörande faktorerna som påverkar statusen hos många logistikaktörer på marknaden just nu. Helsingborgs Hamn har ett läge som utmärker sig i konkurrensen, vilket känns lite som en vinstlott. Samtidigt är det allt annat än en slump att företag har valt att etablera sig här. Helsingborg har länge varit landets centrum för livsmedelslogistik som idag står för ett förhållandevis intakt flöde. Marknaden för e-handel har vuxit under pandemin och är även den ett logistiskt styrkeområde i Helsingborgsregionen.

Lyftet fortsätter

Även hamnens ”inre resa”, Lyftet fortsätter att skapa resultat som märks både på in- och utsida. Digitalisering, automatisering och ökade miljökrav fortsätter utmana oss att bli bättre. I lyftet arbetas med att förbättra processer och öka teamarbetet internt. Nyligen planerade ledningsgruppen nya fokusområden för projektet som kommer dra igång i höst.
Även organisationsmässigt har det hänt saker de senaste månaderna och ledningsgruppen i sig, har av naturliga skäl förändrats mycket den senaste tiden. Malin Wingren tar över som ekonomi-chef efter Göran K. Johansson, som träder in i en ny roll på halvtid som Senior Advisor, Christina Argelius (teknisk chef) blir fastanställd efter sitt interimuppdrag och därmed också en del av ledningsgruppen. I mars tillträdde även Sanjin Redzepagic (IT-chef) efter Per Björnson. Och Linda Hasselgren, som får en mer utförlig presentation i detta numrets porträtt, är vår nya HR-chef sedan den första april.

Fokus framåt

Sammantaget fortsätter fokus att ligga på framtidens hamn med möjlighet att ta emot ännu större fartyg, frigöra och optimera ytor och fortsätta utarbeta effektiva logistiklösningar tillsammans med kunder, med lyhördhet och positiv tillförsikt.