Nya elektriska dragbilar och bilar – i Sveriges miljöbästa kommun

För fjärde året i rad har Helsingborg utsetts till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet. En fin utmärkelse som visar på att engagemang och målmedvetet arbete ger resultat. I linje med utmärkelsen fortgår hamnens arbete mot att vara Sveriges mest hållbara hamn år 2022. Till dess är det många steg som ska tas men varje elektriskt fordon är ett steg i rätt riktning.

I december 2018 fastställde Helsingborgs Stad en övergripande klimat- och energiplan. I denna finns bland annat krav på att stadens förvaltningar och bolag ska anskaffa fossilfria arbetsfordon från och med år 2024. En utmaning som tar sig vida uttryck beroende på verksamheternas förhållandevis olika natur. För hamnens del är det en stor omställning som pågår även om arbetet egentligen gått i samma riktning under många år.

2019 började utredningarna av olika alternativ för hur hamnen ska kunna bli helt fossilfri och samtidigt utöka verksamheten i takt med ökade containervolymer. Inte en självklar ekvation där många faktorer ska utredas och tas i beaktning för styrelse och vd. Stadens önskemål om mark för bostäder och kontor i hamnnära läge ska ställas mot behovet av yta för containerverksamheten. Allt kan inte bytas ut på en gång och investeringarna som ska till är inte i den minsta klassen, men riktningen är satt, och framåt går det.

Långt framme med personbilar

Idag utgörs hälften av hamnens energiförbrukning av dieselförbrukningen i Reachstackers, truckar och dragbilar. Arbetet med att förbättra och föryngra fordonsparken har pågått under lång tid och är ett kontinuerligt arbete. Alternativen på marknaden blir hela tiden bättre och att byta personbilarna till eldrivna alternativ inleddes 2019 och har fortgått under 2020. Totalt är nu 24 % av hamnens personbilar elbilar. I slutet på förra året lades även en beställning på de första fyra nya eldrivna dragbilarna, viktiga arbetsfordon i produktionen vid lossning och lastning av fartyg.

Eldrivna dragbilar vid årsskiftet

–Vi har just beställt fyra nya eldrivna dragbilar från Terberg och det ska bli spännande att implementera dessa i verksamheten. Samtidigt, om vi ska nå ända fram och bli helt fossilfria, behöver vi även hitta en lösning för våra Reachstackers vilket är en investering som kommer dra ner rejält på emissioner, CO2-utsläpp, spara energi och skapa en bättre arbetsmiljö. Men innan vi är där är de elektriska dragbilarna ett viktigt steg, säger Bart Steijaert, vd Helsingborgs Hamn.

Dragbilarna, eller terminaltraktorer som de också kallas, beräknas anlända vid årsskiftet 2020/2021. De drivs helt på el och att ladda kommer fungera på ungefär samma sätt som för en vanlig elbil. El-infrastrukturen planeras och tanken är att dragbilarna med små laddningsraster ska klara en hel dags produktion utan att behöva någon längre laddning. Prislappen då? En elektriskt driven terminaltraktor är ungefär tre gånger så dyr som en dieseldriven. Pengar som delvis kommer att sparas in på drivmedel men framförallt kommer spara miljön.

– Vi har simulerat hur dragbilarna kommer fungera i praktiken och om de redan naturligt inplanerade rasterna kan utgöra grunden i laddningsmönstret, vilket ser positivt ut säger Mats Fernebrand som är inköpschef i Helsingborgs Hamn