Royal Arctic Line A/S kommer till Helsingborgs Hamn

Det grönländska rederiet Royal Arctic gör sitt första anlöp i Helsingborg den 2 juli. Grunden för den nya affären är det VSA-avtal (vessel sharing agreement) som ingåtts mellan Royal Arctic och Eimskip. De två rederierna kommer därmed att dela och kunna dra nytta av varandras kapacitet och båda rederierna har således också låtit investera i nya fartyg.

Avtalet med Helsingborgs Hamn undertecknades den 17 april, som i dessa Coronatider fick ske på vars ett håll. Det första anlöpet sker den 2 juli och därefter kommer Royal Arctic anlöpa Helsingborg var tredje vecka. Avtalet är delvis ett positivt resultat av det VSA-avtal som ingåtts mellan Royal Arctic och Eimskip. 

– Vi är stolta och glada över att vara en utvald partner i en slinga som förbinder och öppnar nya affärsmöjligheter på Grönland, Island och i södra Sverige och vi ser mycket fram emot att välkomna det helt nya fartyget Tukuma Arctica, som har en kapacitet på hela 2 150 TEUS. Fartyget kommer därmed också att vara ett av de största containerfartygen vi tar in i hamnen just nu, säger Mark Wieden, Sales Executive som har ansvarat för affären i Helsingborgs Hamn.

Med anledning av VSA-avtalet har Eimskip investerat i två nya containerfartyg och Royal Arctic investerat i ett. Tukuma Arctica är alltså namnet på det helt nya fartyg som snart kommer att vara i drift i Helsingborg. Slingan har sin utgångspunkt i Århus och fortsätter sedan till Torshavn, Reykjavik, Nuuk, Reykjavik, Reydarfjordur, Torshavn, Århus, Aalborg och Helsingborg för att till sist även avsluta i Århus.

Godkännandet av VSA-avtalet gjorde det möjligt för Royal Arctic Line att, utöver sin ordinarie trafik, dessutom erbjuda transport mellan Island och Europa. Fram till dess har Royal Arctic endast opererat på marknaderna mellan Grönland, Island och Färöarna. Verner Hammeken, vd för Royal Arctic, kommenterade VSA-avtalet på följande vis:

– Det är en historisk händelse för Grönland, Island och Färöarna att få detta godkännande från den isländska konkurrensmyndigheten. Det möjliggör genomförandet av ett avtal som effektiviserar den västnordiska handeln. Det är glädjande att vi nu kan arbeta till och från Island på samma sätt som i resten av världen, där företag kan konkurrera om tjänster medan de delar kapacitet. Detta minskar både kostnader och miljöpåverkan.