Bakom kulisserna, står Tekniska avdelningen alltid redo

Listan kan göras lång. Alltid är det något som ska servas, bytas, målas, kontrolleras eller lagas. Truckarna avverkar tusentals mil på asfaltsytorna och kranarna är igång dag som natt. Allting fungerar (oftast) som ett rinnande vatten, men aldrig av sig självt. Bakom kulisserna i den välstämda hamnorkestern hittar vi Tekniska avdelningen vars arbete och funktion är att se till att allting harmonierar.

På Tekniska avdelningen arbetar cirka 30 personer. En mångfacetterad skara av mekaniker, elektriker, arbetsledare, truckreparatörer och ingenjörer som tillsammans utgör hamnens ryggrad. De är en servicefunktion och ofta är det just till Tekniska som signalen går när något inte är som det ska. Men när allting fungerar, ja då märks deras arbete inte alls.

Andrea Jalmgård har arbetat i hamnen sedan 2004 och som underhållsingenjör sedan 2015.

 – Mycket handlar om att alltid ligga steget före. Det sparar både tid och pengar. Rutiner, processer och samverkan är nyckelord för att arbetet ska flyta. Att dra ner på kostnader kortsiktigt medför ofta att underhåll får stå tillbaka vilket kan bli dyrare i längden, något som är viktigt att ha i åtanke. Sen gäller det att följa upp och analysera så att vi prioriterar rätt, berättar Andrea.

Två grenar

Inom avdelningen finns två huvudsakliga uppdelningar, där en del är inriktad på underhåll och den andra på fastigheter och anläggningar. I underhåll ingår el-, mek- och truckverkstad, beredning, planering och förråd. Fastighet och anläggning har huvudansvar för byggnader, markytor, järnvägsspår, kajer och sjösäkerhetsanordningar. Men givetvis avgör arbetet som ska utföras vilken kompetens som tillkallas. Listan på olika arbetsuppgifter kan göras lång vilket också många gånger är det som tilltalar medarbetarna på Tekniska avdelningen. Variationen utmanar och förgyller. Hamnen står mitt i en tid där det är mycket som förändras. Nya rutiner ska formas och kunskaper behöver ständigt förnyas och kompletteras.

 – El och automation ökar på alla områden och vi måste hålla oss ajour med utvecklingen. Även hållbarhetsperspektivet blir allt mer tydligt i det dagliga arbetet. Mycket förenklas, men medför samtidigt andra och nya arbetsuppgifter, säger Lars Pettersson som är chef för elverkstaden.

Steget före

För varje arbete som utförs skapas en arbetsorder i hamnens underhålls-system. Allting registreras och förhoppningen är att ännu mer ska kunna följas upp systematiskt inom en snar framtid. Många av fordonen i hamnen är komplexa och består av flera delsystem som har sina egna kretslopp. Ju mer som kan analyseras utifrån data, desto bättre möjligheter finns för ett effektivt och förebyggande underhållsarbete.

En dag på Tekniska inleds med morgonmöte för att skapa den så välbehövliga dagsöversikten. Kommunikation är en nyckel i arbetet. Med förståelse och avstämningar både med interna och externa aktörer flyter allt smidigare. Detta märks tydligt vid exempelvis felsökningar i ett fordon som blir så mycket lättare att hantera när rätt information finns med från början.

Justera belysning på kontor, laga hål i asfalten, förse ett fartyg med ström eller underhålla färjelägen. Mycket av det som sker på Tekniska avdelningen pågår just ”bakom kulisserna”, men deras arbete märks indirekt i precis allt som pågår i hamnen och hela tiden ”bara” fungerar.