Må friska vindar svepa in med 2021

2020 har ofrivilligt bjudit världen på en pandemi som vi inte har varit med om i vår livstid. För en del människor har året skapat konsekvenser som inte går att föreställa sig i form av sjukdom och osäkerhet. De allra flesta av oss har fått uppleva begränsade sociala kontakter, inte kunnat träffa nära och kära vilket naturligtvis är tråkigt för alla. För hamnen har effekterna inneburit lägre volymer, mycket lägre volymer på färjorna över sundet och en betydande nedgång i containervolymerna där månaderna efter sommaren sticker ut som särskilt fallande.

Trots tuffa tider har vi också lärt oss mycket, blivit tvungna att ändra på vissa arbetsrutiner och det har inte alltid varit till det sämre. Ett bra exempel på förändring är ökningen av föraviseringar. I början av året kom omkring 50 % av lastbilarna föraviserade till gaten, idag ligger den siffran på hela 98 %. En förändring som betyder att vi har en betydligt smidigare hantering av godsflödet genom gaten och en minskad smittorisk för våra medarbetare.
Scenariot vi stod inför fick oss att springa fortare. Och i slutändan vann vi just det loppet.

Nu när det nya året närmar sig och vac­cineringen mot Covid-19 med största sannolikhet snart startar kommer vi, förhopp­ningsvis snabbt, hitta tillbaka till en mer normal situation. Bättre volymer för våra kunder, lite mindre digitalt (Teams och Zoom – vi gillar er, men kanske i något mindre omfattning). Vi ser fram mot att kunna hålla vanliga möten och träffa vänner och familj. Som vi längtar! Vi är på väg tillbaka och ser
ljuset i tunneln.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar
Bart Steijaert och Helsingborgs Hamn