Summering av ett annorlunda år

December. Så har vi kommit till de sista dagarna på året. Ett år där vi levt påtagligt annorlunda och mer än någonsin fått öva på att se saker ur andra perspektiv både professionellt och privat. För Helsingborgs Hamns del ligger vårt främsta fokus på personalens säkerhet och på att upprätthålla och utveckla godskedjan. Summeringen av året visar att hamnen har klarat sig bra, utifrån båda perspektiven. Samtidigt finns det en stor respekt för de som drabbats hårdare.

Blickar vi framåt så är optimismen tydlig och positiva signaler kommer från flera av hamnens kunder. Från att i början av året ha spretat ordentligt finns nu en lägesbild med större framtidstro hos många och nya dörrar öppnas när andra stängs. Flertalet tror på liknande eller ökade godsmängder under nästkommande år och förhoppningsvis kommer signalerna utkristallisera sig tydligare under de första månaderna 2021. Oron finns kvar men den är inte längre ensam.

– Det totala volymtappet över året ligger nu (i början på december) på cirka 4 %, en siffra som måste revideras i den slutgiltiga årssummeringen. Lite märkligt blir det också att jämföra ett pandemiår med 2019 då Helsingborgs Hamn gjorde ett ”all time high”-resultat, säger Nicklas Romell CCO i Helsingborgs Hamn.

Resandet över den flytande bron mellan Helsingborg och Helsingör har varierat kraftigt och sett till årets nio första månader har antalet resenärer halverats jämfört med 2019. I augusti presenterade Forsea ett sparpaket som innebar att en del anställda fick lämna sina poster i kombination med en förändrad affärsmodell. Under hela perioden har dock turtätheten varit intakt och antalet lastfordon har endast gått ner 6 %.

Online we go

Exportindustrin är hårt drabbad och konsumtionstakten har bromsat i stort. Men inte inom alla segment. Mycket av det vi tidigare handlat på restauranger och i fysiska butiker har flyttat online. Kläder, mat och nu – julklappar. E-handelsklustret runt Helsingborg och de stora livsmedelslagren har haft ett intakt flöde under pandemin och fortsätter att öka. En medvetenhet om att godstypen som hanteras i Helsingborg har bidragit till att minska volymtappet skapar en ödmjukhet, tacksamhet och samtidigt en stolthet. Många av dessa verksamheter skulle inte vara lokaliserade där de är idag utan hamnen.

Frukten är här

Under ett år där allting är upp och ner är det lite extra skönt när några saker får vara som vanligt. För Helsingborgs Hamn hör det ökade beståndet av citrusvolymer vinterhalvåret till. Frukten kommer främst från Marocko, Dominikanska Republiken och Spanien.

– Givetvis har pandemin satt sina spår, även i detta flöde, men i stort har fartygen kommit och gått enligt utstakad plan. Frukthyllorna är fyllda och uppskattningsvis handlar det om 50 containrar i veckan innehållande cirka 20 ton citrus i varje, säger Nicklas.

Hög kundnöjdhet

Den återkommande kundundersökningen genomfördes som vanligt och indikerar, trots oroliga tider, en hög grad av kundnöjdhet, men som alltid även förbättringsområden.

– Det är många som tagit sig tid att svara vilket vi är mycket tacksamma för och inte minst stärker det tillförlitligheten. Vi har fått positiv feedback samtidigt som vi tar med oss konkreta saker att förbättra, däribland vikten av högt kundfokus genomgående i hela organisationen. Resultatet kommer att presenteras närmare i bland annat vår årsredovisning, säger Nicklas.

Håll i och håll ut

Nu på sluttampen av 2020 är Helsingborg som kommun extra hårt drabbad i smittspridningen, vilket är allvarligt. Vi fortsätter följa riktlinjer och gör allt vi kan för att hålla smittan utanför vårt område. Tillsammans håller vi i och håller ut, samtidigt som vi ser fram mot att ta igen mycket av det som fått stå på vänt. Möten, mässor, kundträffar och resor. Vi bygger framtidens hamn och det kan ingen pandemi ändra på.

Porträtt Nicklas Romell. Hav och himmel i bakgrunden.

”Life usually gives us lemons in Port of Helsingborg, as the port for fruit and vegetables in Scandinavia we are proud of it. But we sure hope to be able to give you more of the sweet stuff for 2021.
Let´s make lots and lots of lemonade for 2021″
Nicklas Romell, CCO Port of Helsingborg