Helsingborgsregionen fortsatt i topp när Sveriges viktigaste logistiklägen utses

Intelligent Logistik har gjort sin årliga listning av Sveriges bästa logistiklägen. Även i år tar sig Helsingborgsregionen in på en andra plats, klättrar poängmässigt och behåller den bästa placeringen någonsin från fjolåret.

– Det är mycket glädjande att Helsingborgsregionen fortsätter att hävda sig väl. Vårt geografiska läge, vår konkurrenskraftiga hamn samt de senaste årens kraftiga expansion av logistikföretag befäster regionens position som logistiknav. Det skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och välbehövliga jobb, vilket innebär mer pengar till välfärden, säger Peter Danielsson, ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg.

Listan, som består av 25 lägen kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång logistikstock och etablering, med mjukare värden som logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat. En sammanvägning av alla parametrar sätter tillslut ett betyg.

Under 2021 beräknas 93 500 kvm logistikytor tillkomma Helsingborgsregionen som befinner sig mitt i ett växande konsumtionscentrum. Byggnationen av en ny containerterminal omnämns också i motiveringen och visar tydligt var framtiden är på väg.

Miljardsatsning på ny containerterminal

För några veckor sedan fattade kommunfullmäktige det historiska beslutet om att påbörja processen med att flytta containerterminalen i Helsingborgs Hamn söderut. Satsningen som är i miljardklassen berör inte bara Helsingborgs stad utan kommer att påverka hela Sveriges näringsliv.

Investeringarna och specialiseringen inom containersegmentet började redan på 1980-talet i Helsingborg. Sedan 2013 har volymtillväxten i hamnen legat på i genomsnitt 7 % varje år och flera av de stora containerrederierna använder Helsingborg som sin länk mellan Skandinavien och Europa. Huvudlinjerna går till stora europeiska städer som Hamburg och Rotterdam, där globala destinationer ansluter. Ungefär 90 % av all frukt och grönt som äts i Sverige kommer via Helsingborg som har Nordens största hamn för frukt och grönt.

– Signalen är tydlig. Logistiksatsningen fortsätter i Helsingborg och det är en spännande framtid vi går till mötes. Regionens logistikfokus bidrar till att verksamheter expanderar, att arbetstillfällen skapas, inflyttning ökar och nya bostäder byggs i en region som fortsätter växa och utvecklas i snabb takt, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Den senaste sysselsättningsrapporten (2020) visar att Helsingborgs Hamn genererar 10 000 arbetstillfällen i kommunerna inom Familjen Helsingborg. Stadens logistikverksamheter har vuxit markant och idag finns ett brett utbud av logistikrelaterade tjänster inom regionen, inte minst inom e-handel och tredjepartslogistik.

Motiveringen till Helsingborgsregionens 2:a plats:

Helsingborgsregionen utsågs till Årets Tillväxtläge 2020 och stärker sin andraplats på listan, bara ett poäng under ettan Göteborg. Med 93 500 kvm tillkommande ytor 2021, gör läget ännu ett starkt tillväxtår ytmässigt. Läget finns mitt i ett konsumtionscentrum som växer i betydelse, och Öresundsregionen växer också som logistikfastighetsmarknad med sjunkande yielder och låga vakansgrader, och starka, innovativa fastighetsaktörer aktiva på orten. Helsingborg är känt som Sveriges centrum för livsmedelslogistik, med ett starkt frukt- och färskvarukluster och växer även starkt inom TPL, e-handel och som internationellt distributionsläge. Regionen har starka regionala näringslivssamarbeten med 11 kommuner inom Familjen Helsingborg och region Skåne och spetsutbildning inom bl.a. förpacknings- och returlogistik vid Campus Helsingborg stärker läget. Läget har mycket god infrastruktur, med landets näst största containerhamn som visade stabila containervolymer under 2020 trots pandemin, och planerar en miljardinvestering i en flytt av hamnen söderut, som kommer att fördubbla containerkapaciteten i hamnen. Utredningen om en fast HH-förbindelse blev nyligen klar, och genomförs projektet så stärker det läget ytterligare både vad gäller infrastruktur och arbetsmarknad.
Tillkommande logistikytor 2021: 93 500 kvm

Bedömningskriterier 2021 – Förklaring och viktning
Yta (max 25 poäng)
Lägets samlade logistikstock, tillkommande logistikyta de senaste fem åren och särskild vikt för årets logistiketableringar.

Flöden/geografi (max 20 poäng)
Godsflöden för konsumentvaror i och genom läget/regionen och avstånd till Sveriges demografiska tyngdpunkt. Närhet till konsumentmarknader och starka godsstråk premieras.

Infrastruktur (max 20 poäng)
Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur; vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg, kombiterminaler och paketterminaler. Starkt sjö- och järnvägsnät är styrkor ur hållbarhetssynpunkt. Även el-kapacitet vägs in i bedömningen.

Kompetens (max 15 poäng)
Samlat utbud av logistikkompetens, arbetskraft samt relevant forskning & utbildning.

Klimat (max 10 poäng)
Samarbetsklimat, näringslivsklimat och aktiva regionala logistiknätverk.

Mark (max 10 poäng)
Samlad tillgång till och pris på etableringsbar logistikmark. extra vikt för aktivt skapad, byggklar mark.

Relaterade länkar

För mer information:

Personporträtt Nicklas Romell
Nicklas Romell
Chief Commercial Officer

Telefon

+46 (0)42 10 64 07 , +46 (0)70-627 64 07

E-post