Hecksher öppnar nytt i Helsingborg

Att starta nytt kontor i pandemitid är inte självklart. Givetvis var det inte heller ett scenario någon kunde förutspå när fröet till ett Helsingborgskontor såddes. Till trots har planerna flutit på och sedan den 1 mars i år står den nya dörren öppen. I en annorlunda vardag trycker Hecksher på vikten av den närvaro som fysiska kontor medför, samtidigt som de digitala verktygen blir en allt viktigare del av verksamheten.

– Det känns extra bra att kunna slå upp porten till ett nytt kontor just nu. Vi sätter stort värde på att finnas nära våra kunder och Helsingborg är ett starkt logistiknav med stark tillväxt, där vi redan har många kunder samtidigt som vi ser vidare behov och potential, säger Patrik Rössberger som är ansvarig för Hecksher i Sverige.

Hecksher är verksamma inom sjö- och flygfrakt i grunden och utvecklingen över tid, har precis som för många andra, givit ökat fokus på hållbarhet samt tågtransporter till och från Asien. Hecksher är även nischade inom ISO- & Flexitankar och projektspedition. Bland kunderna återfinns främst små och medelstora import- och exportföretag. Personalens expertis och ”know-how” lyfts fram som företagets främsta tillgång samtidigt som stort fokus läggs på IT. Även om IT och att följa utvecklingen inom just det området är viktigt, kommer alltid människans handpåläggning krävas i vissa situationer.

För ungefär ett år sedan sjönk volymerna för Hecksher, för att till sommaren öka igen. En bild som skapar igenkänningsfaktor hos flera transportföretag. Coronapandemin har skapat stora utmaningar i logistikkedjan och arbetsbelastningen de senaste månaderna har varit hård. Tomcontainrar är en bristvara i princip överallt, fraktpriserna har gått upp till det mångdubbla och leverantörer har inte de lösningar som normalt sett finns att tillgå.

– Om vi i vanliga fall letar efter olika transportlösningar så har pandemin tagit det till en ny nivå där vi vänder ut och in på oss själva för att försöka förklara situationen och hitta lösningar för kunderna som antagligen redan har fått vänta längre än vanligt. Det blir personliga relationer och många samtal, säger Christer Jensen, platschef vid nya Helsingborgskontoret. 

Christer sitter på kontoret i Helsingborg tillsammans med en kollega och inom kort blir de snart ytterligare anställda då en rekryteringsprocess för en speditörstjänst är igång. Framtidsutsikterna är goda och i dagsläget finns det redan indikatorer på att trenden går åt rätt håll:

– Det har börjat lätta lite för ”Far East-importen”, så jag både tror och hoppas att vi ser ljuset i tunneln, avslutar Christer.

Kontaktuppgifter
Hecksher Linieagenturer AB
Strandbandsvägen 13d, 251 09 Helsingborg
Email: christer.jensen@hecksher.com
Tel: +46 708 85 00 05C