Inte exportklarerad? Välkommen in ändå!

Nu effektiviserar vi flödet in i Helsingborgs Hamn. Exportenheter som ännu inte är tullklara välkomnas genom gaten. Förhoppningen är att underlätta för den ingående trafiken. Den nya regeln börjar gälla från 1 maj.

Helsingborgs Hamn har tidigare valt att inte ta in exportenheter inom hamnområdet utan en säkerställd klarering. Detta har aldrig varit något krav från Tullverkets sida, utan har fungerat som en extra kontrollservice. Från den 1 maj kan åkerier passera gaten utan färdig exportklarering.

Godsägaren ansvarar

Ansvaret för att se till att en enhet är klarerad ligger hos godsägaren. Deklaranten ska lämna in en korrekt tulldeklaration och begära klarering, antingen själva eller genom ombud. När Tullverket har godkänt deklarationen och frigjort varorna för export (tullklarerat) får de ett MRN-nummer (Master Reference Number) samt ett exportföljedokument, EAD (Export Accompanying Document).

Godsägare som inte vill köra in sitt gods i hamnen innan det är klarerat får stämma av detta med sitt åkeri. Alla exportenheter ska vara förtullade innan fartyget lämnar hamnen. Olika rederier kan ha särskilda avtal med exportören som styr när godset senast ska vara exportklarerat.

Klarerat innan avgång

Rederiet ansvarar för att allt exportgods är klarerat innan fartyget avgår. Rederiet skickar manifest med MRN till MSW (Maritime Single Window) där Tullverket kan hämta uppgifterna