IT som möjliggörare

De har gått från hantering av hårdvara till att driva verksamhetsutveckling. De projektleder, genomför utbildningar och arbetar brett med digitalisering, eller möjligheter som de själva säger. Visst finns det fortfarande en supportfunktion som ska skötas men dess uppgift har verkligen marginaliserats. Fungerande teknik är en hygienfaktor.

Idag finns det IT i allt. Likadant är det i hamnen. I projekt, i olika system, mjukvara eller hårdvara. Oavsett vad det handlar om så är IT på ett eller annat sätt inblandade och det finns inte någon i verksamheten som arbetar utan att använda ett system. Digitaliseringen fortsätter breda ut sig i en bransch som tar stora kliv framåt. Men IT-avdelningen pratar helst inte om digitalisering utan om möjligheter vilket tydligt visualiserar synsättet som driver utvecklingen och avdelningen framåt. Jonathan Nilsson som arbetar som systemförvaltare på IT förklarar:

– Mycket handlar om att se möjligheter i allt istället för problem och när man förstår den skillnaden så blir det också tydligt hur vi vill arbeta med IT. Digitaliseringen öppnar dörrar och skapar nya och oändliga möjligheter hela tiden. Det gäller att ta vara på dessa för att skapa affärsvärde och affärsnytta för våra kunder istället för att klassiskt fastna i någon sorts problemlösarroll.

Infrastrukturen ska helst förenklas så mycket som möjligt. Det ska vara en stabil miljö som stöttar verksamheten utifrån de specifika behov som finns, där digitaliseringen som sådan aldrig får bli ett självändamål.

För några år sedan implementerades ny teknik för att möjliggöra trådlös anslutning till internet för bärbara enheter i produktionsmiljö. Lösningen utgjordes av ett utbrett WIFI-nätverk som tyvärr inte visade sig fungera önskvärt i hamnmiljö. Istället sågs en möjlighet att gå över till en lösning baserad på mobilt nätverk (3G/4G). Efter omfattande tester konstaterades det att mobilt nätverk fungerar utmärkt och idag används detta fullt ut för alla trådlösa enheter i produktionen (truckdatorer, handterminaler, mobiltelefoner och surfplattor). Resultatet av förändringen innebar en stabilare och säkrare drift men framför-allt en förbättrad arbetssituation för medarbetarna.

Utbildning för framtiden

När människor och teknik förenas skapas värde och idag lägger IT-avdelningen stora resurser på att utbilda medarbetarna. Det kan handla om både längre och kortare utbildningar men rent generellt behöver alla följa med i den digitala synen för att kunna förflytta företaget framåt. Oavsett vad framtiden för med sig så rullar tekniken vidare och ingen är någonsin fullärd.

– I ”nanoutbildningar” (som kan beskrivas som små och snabba digitala utbildningar) kan användaren själv välja när utbildningen ska genomföras och de tar oftast inte mer än tio minuter att slutföra. Smidigt och enkelt i en vardag där flexibilitet är värdefullt för många, berättar Alexandra Baranowska som arbetar som systemadministratör.

Varje dag ställs vi inför nya utmaningar och utifrån ett företagsperspektiv gäller det att sätta människan i fokus. Ett nytt IT-system är inte värt någonting om organisationen som ska använda det inte är mogen eller anpassad efter de nya förutsättningarna.
Förutom utbildningar så läggs mycket tid ner i olika projektarbeten. Ett arbetssätt vars betydelse vuxit fram allt mer under de senaste åren och där IT varit något av hamnens ledstjärna.

Nytt TOS i fokus

Upphandlingen av ett nytt TOS (terminal operation system) är ett projektarbete som kanske sticker ut lite extra, som nyligen gått in i upphandlingsfas och som kommer uppta mycket tid för stora delar av organisationen framöver. Inte så konstigt eftersom systemet som sådant är både komplext och hör till det mest fundamentala för hela verksamheten. Från IT:s sida har mycket initialt handlat om att kartlägga processer för att kunna hitta ett system som motsvarar de verksamhetskrav som ställs. Men framförallt har stort fokus legat på framtiden och vad vi önskar göra eller förändra för att skapa ett ännu bättre erbjudande.

– Idag har vi kommit långt med vårt nya arbetssätt. Men allting kan alltid förbättras och vi måste se verksamheten som en helhet. IT och människor. Det är det allting handlar om, säger Sanjin Redzepagic, IT-chef.