Uppdaterade säkerhetsföreskrifter

Safety First – Säkerhet först!
Hamnen är en fantastisk verksamhet men också komplex, riskfylld och ibland farlig. För att minska dessa risker och undvika farliga situationer krävs samarbete och samordning mellan alla som jobbar och verkar i hamnen. Helsingborgs Hamn har ambitionen att alltid vara en trygg och säker arbetsplats. Det är något vi skapar tillsammans och i syfte att uppnå detta behöver vi ha gemensamma rutiner. De flesta av dessa rutiner är självklara men även det självklara behöver vara dokumenterat skriftligt.

Nu har vi uppdaterat vårt dokument med säkerhetsföreskrifter, de grundläggande rutiner vi behöver. Fastställda rutiner kan i arbetssituationer för den enskilde vara en personlig begränsning men rätt avvägt något som är till fördel för alla inblandade. Det är när vi tillsammans på ett kompetent sätt utför svåra arbetsuppgifter samordnat som en säker arbetsmiljö uppstår.

Gemensamma rutiner ger en säker arbetsmiljö!