El i drivet mot klimatneutral produktion

Alla personfordon i Helsingborgs Hamn har bytts ut till elbilar och skiftet med arbetsfordon har startat på allvar under 2021. Målet är att ha en helt fossilfri produktion 2024 och Helsingborgs Hamn är första hamn i Sverige med el-dragbilar.

Tre eldrivna dragbilar rullar redan i hamnens terminaler, ytterligare en levereras till hamnen senare i år. Leverantören är holländska Terberg som specialiserar sig på hamn- och terminalfordon. Prestandan på de nya, andra generationens el-dragbilarna, är jämförbar med kapaciteten hos traditionella dieseldrivna dragbilar. En av de stora fördelarna är, förutom miljö- och utsläppsaspekterna, en tystare och mer ergonomisk arbetsmiljö för hamnens personal. Varje el-dragbil innebär en årlig utsläppsminskning med 5,6 ton koldioxidekvivalenter. De släpper inte ut några föroreningar som kväve eller svaveloxider så luftkvaliteten förbättras både i och från hamnen.

Utökad infrastruktur

El-infrastrukturen, i form av högeffektsladdningsstationer på 180kW vardera, har installerats av ABB och är på plats i hamnen för att tillgodose elförsörjningen av de nya dragbilarna.

– Investeringen hänger ihop med Helsingborgs stads mål att gå över till fossilfria drivmedel och vår egen ambition att vara Sveriges mest hållbara hamn. I första fasen testar vi fyra dragbilar och fyra laddningsstationer. Fungerar det bra kommer vi att titta på upphandling av ytterligare elektrifierade arbetsfordon, säger Christina Argelius, Teknisk chef i Helsingborgs Hamn.

Laddinfrastrukturen har planerats så att dragbilar med korta laddningsraster ändå ska klara en hel dags produktion. Laddningsmönstret följer naturligt personalens raster och laddningsstationerna har placerats i anslutning till lokalerna där förarna håller sina raster.

Tekniker, Mats Lundqvist, och Teknisk chef, Christina Argelius, ser stora fördelar med den el-drivna förstärkningen i fordonsflottan i Helsingborgs Hamn.
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Kompetensutveckling och nya rutiner

När el och automation ökar förenklas mycket, men medför samtidigt andra och nya arbetsuppgifter i terminalarbetet, därför är kontinuerlig utbildning inom både verkstad och drift viktigt.

– Vi kommer att uppdatera våra säkerhetsrutiner i och med el-driften och jag ser även att det kommer ställas nya krav på truck-teknikerna i omställningen till elfordon. Även den dagliga tillsynen av maskinerna måste anpassas för de nya dragbilarna, berättar Mats Lundqvist, tekniker på Helsingborgs Hamns truckverkstad.

Eldragbil vid laddstation som laddar
”Kärt barn har många namn” Första dragbilen som levererades i maj fick snabbt smeknamnet ”El-inor”. Under sommaren fick hon sällskap av dragbil nummer två och tre som nu rullar under namnen ”El-vis” och ”El-vira”. Foto: Charlotte Carlberg Bärg