Historiska innovationer har tagit oss dit vi är idag

Nästa sommar hägrar H22 City Expo som är en internationell stadsmässa i Helsingborg. ”H22 – the making of a smarter city” är mängder av spännande innovationer som ska ge högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Även en dåtidens innovation, ångloket ”Fölet”, får ta plats i stadsrummet.

Under H22 kommer Fölet tillbaka till sin bruksmiljö i hamnen där det en gång var ett toppmodernt och innovativt dragfordon. Ett kulturarv som bidragit till vad Helsingborg är idag, både som hamn och stad. Det historiska lilla loket kommer att tillgängliggöras för allmänheten och på sin ursprungliga bruksplats berätta sin historia i Oceanhamnen.

Viktig plats för handel

Läget vid Öresund har alltid varit av stor betydelse för Helsingborg. Genom åren har hamnen förändrats och utvecklats i takt med att staden vuxit och handelsverksamheten ökat. Fram till i mitten på 1700-talet var ”hamnen” i Helsingborg en träbrygga som sträckte sig något hundratal meter ut i vattnet i en stad med cirka 900 invånare. Hamnen har sedan successivt byggts ut med ett par viktiga utbyggnadssteg, såsom den Inre Hamnen 1867 och Södra Hamnen 1873-80. I och med Södra Hamnen och dess järnvägsspår fick hamnen nya behov och gjorde 1873 en satsning på ett nytt och innovativt ånglok. Fölet, som loket kallades av personalen, beställdes från Alexander Chaplin & Co, Cranstonhill Engine Works i Glasgow, Skottland.

Trotjänare i 60 år

Till en början användes ångloket mest för att transportera bort muddermassor under hamnutbyggnaden, men det fick senare ombesörja växling och transport av vagnar inom hamnens område i nästan 60 år. Då ångloket togs ur bruk skänktes det till Helsingborgs Museer eftersom det ansågs vara en viktig del i stadens historia som haft stort inflytande på både järnväg och sjöfart.

Trender och satsningar

Idag reser sig fyra stora kranar över kajerna i Helsingborgs Hamn som tillsammans med 85 arbetsmaskiner och ett 70-tal terminalvagnar hanterar 8 miljoner ton gods om året. Majoriteten av all godstransport till Sverige sker sjövägen och hamnen i Helsingborg är, nu precis som då, en viktig del av staden och dess handelsverksamhet. Inom godstransport står containertransporter för en stor andel som under decennier har ökat och förändrat förutsättningarna för hamnens operationella verksamhet. Detta gör att vi nu, liksom tidigare i historien, måste anpassa vår verksamhet till nuläget och blicka framåt.

När vi ser tillbaka kan utvecklingen och tidigare beslut kännas så självklara, när det begav sig var det emellertid djärva idéer från framtidsvisionära människor och företag. Så är det även i dagsläget, vi står inför ett skifte där landet, regionen och staden har ambitioner att bli fossilfria och använda mer lokalproducerad el. Helsingborgs Hamn arbetar för att minska beroendet av köpt el, bland annat genom en satsning på solceller. Omställning till eldrivna arbetsfordon, automatisering, digitalisering och hållbar infrastruktur är modiga och nödvändiga satsningar för både klimatet och verksamhetsutvecklingen.

Containeriseringen ökar

De globala trenderna pekar på att containertransporter kommer att öka för att möta tillväxt och efterfrågan vilket medför att fartygen blir större och större för att klara godsvolymerna. Helsingborgs Hamns resa mot en ny modern hamn är för att möta dessa behov och fortsätta vara en containerspecialist i Skånes logistikcentrum. Vem vet, kanske blickar vi om 100 år tillbaka på skiftet till elektriska arbetsfordon och byggnationen av en ny hamn på samma sätt som vi idag tittar tillbaka på ångloket Fölet som med sin upprätta stående ångpanna var en innovativ del av investeringen hamnen i Helsingborg gjorde för så länge sedan.

Illustration över hamnens utbyggnad i etapper från 1809 till 1891

1700-talet187319691980-tal
Hamnen i Helsingborg var en träbrygga cirka 100 meter lång.Sydhamnen byggs och ny modern teknik köps in i form av bland annat ångloket ”Fölet”Hamnen expanderar för att möta ökad handel. Skåneterminalen byggs i hamnens södra del.Första containerlinjen startar och Helsingborgs Hamn tar en plats som ledande importhamn för frukt och grönt.
198520212030
Första containerlinjen
startar och Helsingborgs Hamn tar en plats som ledande importhamn för frukt och grönt.
Helsingborgs Hamn är en av de största hamnarna för frukt och grönt i Norden med ca 8 miljoner ton gods per år.Ökad handel och större fartyg hanteras i framtidens effektiva och hållbara hamn med eldrivna arbetsfordon, smarta IT-lösningar och kunnig personal.