Stabilitet i hamnen trots ostadigt läge globalt

Läget runt om i världen fortsätter vara ansträngt med störningar i de globala gods flödena. Största delen av
Sveriges utrikeshandel sker sjövägen och i Helsingborgs Hamn har man fokuserat på att skapa flexibla och effektiva lösningar för att underlätta för kunderna.

Containerverksamheten är fortsatt stabil i Helsingborgs Hamn med en liten ökning på 2 % jämfört med 2020. Och i Helsingborgs Hamn ser man med försiktig optimism framtiden an.

– Ser man till helhetsbilden och läget på den globala logistikmarknaden så har vi positiva och stigande volymsiffror. Nyckeln bakom är bra planering, kreativa lösningar och ett starkt samarbete med våra kunder, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Smidighet i logistikflödet

Under våren effektiviserades vägtrafiken in i Helsingborgs Hamn. Att släppa in exportenheter genom hamnens Centralgate som ännu inte är tullklarerade har bidragit till snabbare flöden och smidigare ankomstprocesser. När containern väl är inne i hamnen hinner godsägaren tulldeklarera enheten och få den klarerad innan det är dags för lastning ombord ett fartyg för vidare destination.

Intermodala volymer

Andelen gods som kommer eller lämnar Helsingborgs Hamn via järnväg har ökat med 5 % där bland annat rederiet Containerships veckopendel, som började rulla i april 2021, påverkar positivt. Förbindelsen förser sex svenska terminaler med gods från södra Europa och Storbritannien. Genom att tillsätta ökade resurser på landsidan klarar hela logistikkedjan av större volymer med bibehållen transittid och möter därmed efterfrågan på ett både hållbart och effektivt sätt.

Resandet över sundet

Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör visar positiva siffror efter lättnader i covid-restriktionerna. Såväl gods- som lastbilstrafiken pekar uppåt jämfört med samma tidsperiod förra året. Lastbilstrafiken är i skrivandets stund 9 % bättre än samma tid förra året. Även ”turandet” tog fart under sommaren och det syns tydliga tecken på att passagerartrafiken ökar. Under juli månad hade ForSea 27 % fler passagerare jämfört med juli 2020.

Smartare hantering med data och automatesering

Helsingborgs Hamn har utfört behovs analyser och förstudier kring investeringar i nya smarta tekniska lösningar vilket har resulterat i två upphandlingar: ett Terminal Operation System(TOS) och ett Positioneringssystem. Med dessa nya system ska data kunna tillvaratas på ett nytt sätt som skapar förutsättningar att fatta hållbara och effektiva operationella beslut. Med digital sammankoppling räknar hamnen med att bli både snabbare och mer klimatsmarta, samtidigt som det möjliggörväxande containervolymer.

– Investeringarna innebär att vi ytterligare kommer stärka vår position och vårt logistikläge. Det är ett steg i arbetet med att forma framtidens hamn där vi lägger grunden för en ny och modern containerterminal, avslutar Nicklas Romell.

Porträtt Nicklas Romell. Hav och himmel i bakgrunden.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Nicklas Romell,
CCO i Helsingborgs Hamn
nicklas.romell@port.helsingborg.se
070-627 64 07