Världens största batteripack

Två av färjorna som trafikerar sundet mellan Helsingborg och Helsingör har konverterats från konventionell dieseldrift till eldrift från batterier. Nu uppdaterar ForSea batterierna på Tycho Brahe för att både förlänga fartygets livslängd och minska utsläppen ytterligare.

– De resultat vi redan uppnått inspirerar oss att bibehålla våra högt ställda mål att ytterligare förstärka vår position som pionjär med världens största batteridrivna, högfrekventa färjerutt, säger Kristian Durhuus, CEO på Forsea i ett pressmeddelande.

Uppgraderingen görs i samarbete med ABB och batterikapaciteten kommer att öka från 4160 kWh till 6400 kWh, därmed kommer Tycho Brahe att få det största batteripack som någonsin installerats på en färja. Omställningen till batteridrift av fartygen har krävt stora justeringar både ombord och iland. En helautomatisk laserstyrd robotarm ansluter till färjorna för laddning varje gång de är i hamn. Färjorna framförs enbart av grön el från vind, vatten och sol. Laddningen är tillräcklig för en överfart på tjugo minuter. Med eldriften minskar bullernivån och vibrationer avsevärt, vilket är positivt för passagerare, närboende och det marina livet. Enligt rederiet kommer uppgraderingen innebära att verksamhetens totala CO2-avtryck reduceras ytterligare. ForSea har uppnått en koldioxidreduktion med 37 000 ton sedan starten av batteridriften 2018. Detta motsvarar de totala utsläppen, av alla fyra färjor på sträckan, under ett års dieseldrift.

Lyft planeras

Projektet med byte av batterier startade i maj och förväntas avslutas under 2021. Just nu råder det planering och koordinering i Helsingborgs Hamn då Tycho Brahes batteripack, som är det enda i sitt slag, kommer att kräva speciallyft från kaj till placering på färjan. Lastningen av batterierna kommer att ske i början av oktober.

– Som det ser ut nu kommer vi att hantera lastningen på Skåneterminalen. Vi har ett tätt samarbete med Scan Unit som ska utföra monteringsarbetet ombord när vi i hamnen väl lyfter på batterihusen, säger Anders Paulsson, Sales Executive i Helsingborgs Hamn.

Sjökapten vid batteripack. Sladdar
Jørgen Damgaard Hansen, Senior Captain M/F Tycho Brahe, vid befintligt batteripack.