Ett tydligt vintertecken har anlöpt hamnen

Den 25 november kom ett säkert vintertecken till Helsingborgs Hamn. Det var årets första pelletsfartyg som angjorde kaj 903 i Västhamnen. Pelletssäsongen är ett årligt inslag i hamnens hantering från november till mars. Fartyg fyllda med pellets som ska förbrännas och omvandlas till fjärrvärme i Öresundskrafts regi på Västhamnsverket kommer i regel veckovis till hamnen.

Från kaj 903 lossas tusentals ton pellets näst intill varje vecka under vinterhalvåret. Med skopan på den mobila kranen, en Liebherr LHM 550, lyfts pellets från fartyget direkt till ett transportband som leder pelletsen rakt in i Västhamnsverket som drivs av Öresundskraft. Verket konverterades 1996 från kol och fjärrvärmen som produceras här idag kommer från nästan 100 procent återvunna eller förnybara energikällor. Samtidigt som Öresundskraft producerar värme produceras även el.

– Vi har ett nära samarbete med Öresundskraft, som två kommunägda bolag är det roligt att vi kan hjälpas åt och jobba tätt. Vi tar emot många laster i hamnen som har direkt påverkan på invånarna i Helsingborg, men att vi faktiskt hjälper till att värma upp hushållen i kommunen är kanske inte något man tänker på, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Mild eller sträng vinter påverkar volymerna

Vintern 2020 var relativt mild vilket minskade behovet av pelletsförbränning som i sin tur påverkade volymerna genom hamnen. I år väntas strängare kyla och volymerna är därmed planerat högre och anlöpen tätare.

Personporträtt Nicklas Romell
Nicklas Romell
Chief Commercial Officer

Telefon

+46 (0)42 10 64 07 , +46 (0)70-627 64 07

E-post