Win-win för miljö och ekonomi

Oprövad mark med Sveriges fyra första serietillverkade eldrivna terminaltraktorer har överträffat Helsingborgs Hamns förväntningar. De eldrivna fordonen som drar containrar genom hamnens terminaler införskaffades med ett tydligt hållbarhetsmål men har, de höga elkostnaderna till trots, även visat sig vara en fullträff ur det ekonomiska perspektivet.

Hamnen har under året investerat i fyra helt elektriska dragbilar till containerproduktionen. På grund av pandemin blev leveransen försenad, men under sommaren var de fyra dragbilarna från holländska Terberg fulltaliga och kunde rulla i produktion relativt omgående.

– Laddning och arbetet ute i produktion har fungerat bra och fordonen är starka och pigga att arbeta med i jämförelse med de traditionella biodiesel-drivna dragbilarna, berättar André Björklund stuveriarbetare som kör de nya maskinerna.

Kalkylerna för driften av el-dragbilarna visar positiva siffror, då de är billigare att driva än de biodieseldrivna och bättre för miljön, ett ”win-win”-
scenario. Varje el-dragbil innebär en årlig utsläppsminskning med 5,6 ton koldioxidekvivalenter. De släpper inte heller ut några föroreningar så som kväve eller svaveloxider vilket innebär att luftkvaliteten förbättras både i och från hamnen.

Omställning

Hösten som gått har varit en inkörningsperiod, denna har inneburit personalutbildning och fordonskännedom. Det har gåtts igenom hur man hanterar fordonskommunikation, vad olika felkoder betyder och hur fordonets kapacitet optimeras både vid laddning och i produktion.

– Där är många positiva fördelar med el-dragbilarna, men något som skulle kunna förbättras är att de nya fordonen upplevs som något hårda och stötiga att köra samt att klimatanläggningen är väldigt känslig så det är lätt att det blir antingen för varmt eller lite för kallt, säger André.

Men å andra sidan är reglagen i fordonen bättre placerade och avsaknaden av motorljudet är uppskattat av både förarna och de som arbetar runtom dragbilarna i terminalen.

Innan de elektriska dragbilarna levererades gjordes scenarioplanering och schemaläggning av hur laddningen skulle fungera och detta har visat sig gå enligt planerna utan avvikelser på produktionen.

– Nu återstår bara att testa hur de står sig i vinterproduktion, med kyla och is, men om allt går bra så satsar vi på att investera i fler el-dragbilar, säger Bart Steijaert, vd i Helsingborgs Hamn.