I Helsingborg planeras nästa polarexpedition

Bakom en grå ståldörr på hamnens område planeras polarexpeditioner och teknisk utrustning förbereds för forskning ombord isbrytaren Oden. Hela vinterhalvåret är Oden, Sveriges största isbrytare, uppe i Bottenviken och bryter is. Samtidigt i Polarforskningssekretariatets lokaler i Helsingborgs Hamn pågår reparation, service och byggnation av infrastruktur som till sommaren ska vara ombord på Oden för att hjälpa forskare att förstå hur Arktis förändras och har förändrats.

Isbrytaren Oden som ägs av Sjöfartsverket har sin kajplats i Helsingborgs Hamn när den inte arbetar. Att Polarforskningssekretariatet har sina lokaler bredvid kajplatsen är optimalt då transporterna av material och utrustning blir minimal.

– Vi jobbar ju med och för miljön och då känns det bra med dessa korta avstånd till fartyget, både ur en hållbarhetsaspekt och tidsmässigt, säger Alex Lüdge Tekniker på Polarforskningssekretariatet.

Fyra tekniker arbetar i Helsingborg under den Marina avdelningen på Polarforskningssekretariatet. Deras arbete är att tillsammans med forskare, både svenska och internationella, ta fram och förbereda unik teknisk utrustning som krävs för de olika expeditionerna. Alla expeditioner har ett specifikt område eller tema som de studerar och varar mellan sex och 10 veckor. En vanlig säsong har oftast två expeditioner, men det kan variera från år till år. Under en expedition är det mellan 50 och 75 personer ombord på Oden som alla har sitt specifika ansvarsområde. Förutom forskarna och personalen från Polarforskningssekretariatet som har spetskompetensen på den tekniska utrustningen som används finns även driftsbesättning, meteorolog och sjukpersonal då områdena som besöks är så isolerade att händer något är det väldigt långt till närmsta stad och sjukhus.

Utrustning och provtagning

Under maj månad är det som mest att göra på Polarforskningssekretariatet i Helsingborgs Hamn, då lyfts allt ombord och hela infrastrukturen byggs upp ombord på Oden med två vinschar som når djup på över 6000 meter, kranar, provtagningsutrustning och containrar med material som behövs för polarexpeditionerna över sommaren.

När Oden kastar loss från Helsingborg seglar hon mot Svalbad, Grönland eller Alaska där forskarteamet går ombord. Efter expeditionen återvänder Oden till samma plats och byter forskarteam för en andra expedition i ett annat område, både geografiskt och ämnesmässigt. De flesta forskare som kommer och arbetar på Oden är Oceanologer (djuphavsforskare), maringeologer (studien av jord och bergarter) eller oceanografer (läran om havets rörelser och egenskaper) men även atmosfärforskare finns med på expeditionerna.

– När vi är ute på expeditioner är målet att göra så heltäckande analyser som möjligt av den Arktiska miljön. Därför tas prover på sediment från havsbotten, vatten- och luftprover alltid, berättar Alex.

Där är en rad prover som genomförs på expeditionerna och bland annat tittar man på lera och sediment på havsbottnen som berättar om bland annat klimatförändringar. Prover av sediment kan tas så djupt som 6000 meter och som sedan skärs i lager och analyseras. Även vattenprover på olika platser och djup tas med hjälp av vinscherna ombord och sist men inte minst görs kontinuerliga luftprover under resorna. Under expeditionerna gör man även en så kallad ”multibeam”, då man skannar havsbotten med ett flerstråligt ekolod som ger en 3D-bild av Arktis havsbotten. Med hjälp av detta kartläggs även den arktiska bassängen.

Isbrytaren Oden
*Isbrytaren Oden är en av världens mest kraftfulla icke-atomdrivna isbrytare och Sveriges största isbrytare
*108 m lång, 31 m bred, 8,5 m djupgående
*Toppfart 16 knop
*Isbrytarkapacitet 1,9 m tjock is
*Helikopterplatta för mindre helikoptrar
*Har högsta isklass – polarklassad

Polarforskningssekretariatet
*En statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning.
*Myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polarområdena och ansvara för forskningsinfrastruktur.
*Polarforskningssekretariatets vision är en ansvarsfull och hållbar utveckling av polarområdena.
*Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har genom ett framgångsrikt samarbete utvecklat isbrytaren Oden till en av de främsta plattformarna i världen för forskning i polarområdena.
*Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samverkan sedan 1991 regelbundet genomfört forskningsexpeditioner med Oden i polarområdena.