Med dubbel last rullar Höganäs AB mot hamnen och sina klimatmål

Satsningen på att göra transporterna från Höganäs AB till Helsingborgs Hamn smartare och miljövänligare har blivit verklighet genom högkapacitetfordon, så kallade HCT-fordon, som kan lasta två containrar i stället för en på lastbilen.

Högkapacitetfordon innebär i praktiken att i stället för en totalvikt på 64 ton får fordonet ha en totalvikt på 74 ton. För Höganäs del betyder det att de kan köra med dubbla chassin och lasta två containrar i stället för en, utan att ekipagen blir längre än vanliga lastbilar.

Lastar två containrar i stället för en

Tidigare körde Höganäs AB cirka 9 000 transporter av järn- och metallpulver mellan anläggningen i Höganäs och Helsingborgs Hamn varje år. Men sedan
drygt fem år tillbaka har Höganäs, tillsammans med GDL, Volvo Trucks och Parator, arbetat intensivt för att försöka effektivisera transporterna med hjälp av högkapacitetfordon. Resultaten har varit positiva och projektet har nu gått in i nästa fas.

En ny dragbil från Volvo började trafikera sträckan under våren 2021 och under september 2021 levererades en andra dragbil från Scania.

35 procents minskning

Satsningen på att göra transporterna till hamnen smartare och mer miljövänliga inleddes 2016 med en dragbil från Volvo. Varje körning till och från hamnen registrerades och vikt, väder, bränsleförbrukning och eventuella incidenter rapporterades till Volvo. Resultaten visade att den nya lösningen minskade bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen med ca 35 procent per transporterad container.

– Vi vill fortsätta utvärdera fordonens prestanda ur ett bränsleförbrukningsperspektiv innan vi beställer ett tredje ekipage eftersom Höganäs strävar efter att ha så effektiva och miljöanpassade transporter som möjligt, säger Johan Walther, ansvarig för logistik och inköp på Höganäs i Sverige. Vi tittar också på
möjligheterna med el-drift till vårt tredje ekipage som ska beställas under 2022 om allt går enligt planerna fortsätter Johan.

Inom en snar framtid räknar Höganäs med att kunna klara transporterna till Helsingborgs Hamn med tre HCT-fordon och ett traditionellt ekipage. Då skulle antalet körningar minska från 9 000 till cirka 5 250 om året.

– För GDL är hållbarhet den viktigaste punkten i vår strategi för de kommande åren och detta projekt tillsammans med Höganäs är helt i linje med vår, säger Mikael Andersson, vd GDL Sjöcontainer.

När satsningen startade 2016 var väg 111 inte klassad för den här typen av tunga transporter och det krävdes särskild dispens för HCT-fordon. Under första kvartalet 2020 blev vägsträckan som Höganäs använder för sina transporter BK4 klassad, vilket innebär att den är godkänd för tunga transporter på upp till 74 ton. Att vägen är godkänd för tunga transporter möjliggör satsningen på högkapacitetsfordon vilket innebär effektivare och mer hållbara transporter.

Högkapacitetsfordon som GDL och Höganäs AB transporterar gods i till hamnen i Helsingborg