Ny containerhamn 2028

Hamnen har varit den främsta drivkraften för stadens utveckling under flera sekel. Effekten av detta är att hamnen är placerad mitt i staden, med följande utmaningar kring markanvändning, buller, utsläpp från fartyg, maskiner och trafik till/från hamnen. Hamnen är Sveriges näst största containerhamn vilket är förutsättningen för Helsingborgs logistikläge.

Ett historiskt beslut

2021 fattade politiken i Helsingborg ett historiskt beslut, containerhamnen ska flyttas. Tre alternativa positioner för den nya hamnen har utretts där det södra och utvalda förslaget oavkortat inneburit flest fördelar. För Helsingborgs Hamn medför alternativet en utvecklingspotential på 40 år där verksamheten kan växa på sikt och hantera ökade containervolymer om 2-4 procents tillväxt årligen. I och med hamflytten kan den nuvarande containerterminalens yta återlämnas för stadsutveckling i centralt och havsnära område.