Vinden har vänt för Helsingborgsfärjorna

Efter ett par tuffa år har nu vindarna vänt och passagerarna återvänt till färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. Både ForSea och Sundsbussarna har de senaste månaderna välkomnat fler passagerare ombord än de haft på flera år på grund av pandemin.

ForSea såg en återgång till det normala i våras och kunde redan under maj månad uppvisa rekordsiffror i antalet fotpassagerare. Under sommaren har fler turat än på minst 20 år och under juli noterades den högsta dagssiffran på totala antalet passagerare över sundet någonsin.

Tillströmningen av passagerare gynnar inte bara rederierna utan hela regionen. Det är positivt för näringslivet och alla dess samarbetspartners med människor i rörelse.

Sundsbussarna och dess nya huvud-ägare, Dujardin AS, satsar också på framtiden och sitt läge i inre hamnen i Helsingborg. Med den nya ägarstrukturen har bolaget nu den stabilitet som behövs för att arbeta mer strategiskt och långsiktigt.

Varvsbesök och förbättringar

När passagerarna inte turat under pandemin har rederierna passat på att gå på varv och utveckla sina verksamheter. Mycket av arbetet som skett på varven syns inte, medan andra är för att förbättra upplevelserna ombord. Nya toaletter och nya barer finns på Sunds-bussarna och även på ForSeas Hamlet har en ny bar öppnats. Båda rederierna har lagt mycket tid på att fräscha upp sina båtar och göra dem lite bättre och lite finare.

ForSeas vd, Kristian Durhuus berättar att man under pandemiåren arbetat med att förnya och utveckla utbuden i både restauranger, barer och butiker ombord, samtidigt som man tagit fram en ny marknadsföringsstrategi för att göra företaget mer synligt.

Hans Froholdt, delägare och ansvarig för den dagliga driften av Sundsbussarna följer marknadsläget och är beredd att undersöka möjligheten att utöka turtätheten på linjen om det skulle bli fler resande över sundet. Rederiet har även gröna ambitioner, där båtarna på sikt drivs fossilfritt.

Framtidstron är stark

Sundsbussarna som började segla igen efter pandemin i mars är glada att passagerarna är lojala och tillbaka ombord. Under våren och sommaren har personal rekryterats och utbildats och i slutet av augusti presenterades rederiets nya satsningar och investeringsplan.

Även ForSea ser mot horisonten med optimistisk förväntan. Ett förändrat resmönster hos rederiets passagerare visar positiva siffror och Helsingborgs Hamn är glada att vindarna vänt för stadens två färjerederier och att passagerarna nu är tillbaka i Helsingborg – sundets pärla.