Från det globala till det lokala – omvärldens händelser skapar direkta konsekvenser i logistikbranschen

De senaste åren har varit annorlunda och ostabila på många sätt. Pandemin med containerbrist, förseningar och en logistikkedja ur balans, kriget i Ukraina och rusande energipriser med följden – inflationsnivåer som inte skådats sedan 90-talet.

Logistikbranschen i stort arbetar i motvind och hanterar den ena krisen efter den andra. I Helsingborgs Hamn arbetas det som vanligt, sju dagar i veckan, dygnet runt, men den yttre påverkan av verksamheten är märkbar. Med den högsta inflationstakten sedan juli 1991 har el- och drivmedelspriserna stigit markant och visar en förändring bara sedan 2021 på 39,8 respektive 54,2 procent för juni månad. *

– Produktionskostnaderna har stigit mycket den senaste tiden och hamnen har absorberat vissa kostnader och försöker hitta nya verksamhetseffektiva lösningar. Hamnen är tyvärr inte ensam i detta utan de flesta företag sitter i samma situation med stigande omkostnader, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Inflationens resultat är att kostnaderna för produktion och tjänster stiger vilket i sin tur leder till att företag behöver höja sina priser som kompensation för de stigande kostnaderna. Hamnen följer marknaden och ekonomin noga och fortsätter föra en tät dialog med sina kunder för bästa och mest kostnadseffektiva lösningar.

Intermodala lösningar

I Helsingborgs Hamn har man sett ett uppsving i intresset för transportlösningar med järnväg i kombination med sjö, detta kan vara en konsekvens kopplad till de ökade drivmedelspriserna.

– Vår kombiterminal har kapacitet att utöka och ta emot fler kunder samt mer gods, så vi välkomnar det ökade intresset som ett kostnadseffektivt alternativ, säger Nicklas.

På kort sikt kan inflation ha en positiv effekt då det gynnar svenska exportföretag att ha en svag krona vilket innebär bättre vinster, men långsiktigt urholkar inflation ekonomin.

Ökade kostnader

Prisstegringarna, speciellt för el och drivmedel, resulterar i miljonbelopp utöver det vanliga för Helsingborgs Hamn. Hamnens investeringar i infrastruktur och nya maskiner fortsätter enligt plan, men en tydlig prisökning kan ses med priser 20–30 procent över fjolårets för samma produkt. Prisökningar som dessa är ofta en spegling av förändringar i utbudet på en vara eller tjänst.

I en ostabil marknad är det viktigt att vara en stabil samarbetspartner och på bästa sätt försöka möta kunders behov med så effektiva lösningar som möjligt.

* Siffror hämtade från SCB – Inflationstakten enligt KPIF (konsument pris index med fast ränta) för juni månad 2022