Helsingborgs Hamn lyfter gods mot en hållbar framtid

Helsingborgs Hamn kommer innan årets slut ha en helt elektrisk reachstacker i produktion. Hamnen fortsätter att reducera sin klimatpåverkan och resan att nå de satta hållbarhetsmålen genom köpet av den första elektriska reachstackern på den svenska marknaden.

Kalmar, en del av Cargotec, kommer att tillverka och leverera den elektriska reachstackern till Helsingborgs Hamn. Upphandlingen stod klar under andra kvartalet i år och planerad leverans är i slutet av 2022. Den helt elektriska reachstackern är den första i sitt slag som levereras i Sverige.

– En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är elektrifiering. Inköpet av en elektrisk reachstacker är en del av det arbetet och ytterligare ett steg mot vårt mål att vara Nordens mest moderna hamn, säger Bart Steijaert, vd Helsingborgs Hamn.

Erfarenhet och kompetens

Kalmar har lång erfarenhet av tunga arbetsfordon och specialiserar sig på godshantering och transportlösningar till industrin. Redan 1940 byggde de sitt första arbetsfordon och därefter har det bara utvecklats och fortsatt. Idag har Kalmar 4 800 anställda och arbetar globalt.

Containerhanteringslösningar är en stor del av Kalmars arbete och ett av fyra containerlyft som sker i världen görs med hjälp av en lösning som utvecklats och levererats från Kalmar.

Med vår elektriska reachstacker erbjuder vi industrin både hög prestanda och produktivitet, samtidigt som koldioxidutsläppet reduceras. Vi är stolta att kunna leverera Sveriges första 100 procent elektriska reachstacker och vi vill säga grattis till Helsingborgs Hamn för att de leder vägen i Sverige med köpet av den första el-reachstackern, säger Eric Wass, säljare Kalmar Sverige.

Minskad klimatpåverkan

Genom att elektrifiera arbetsfordonen i hamnen förbättras arbetsmiljön och klimatpåverkan minskar. Arbetsuppgifterna för de som underhåller arbetsfordonen förändras därmed också. Att arbeta med elektriska fordon i jämförelse med traditionella är en stor omställning, men omfattande utbildning och support till hamnens tekniker och mekaniker är inkluderat i upphandlingen med Kalmar.

Då hamnen har elektriska dragbilar i drift så finns redan viss särskild kompetens hos personalen om hanteringen och underhållet av elfordon.

Kalmar electric reachstacker:
Hjulbas – 6,5 meter
Staplingsförmåga – 5 containrar högt
Lyftkapacitet i ton – 45 – 32 – 16 i 1:a, 2:a respective 3:e raden
Batterikapacitet 587 kWh