Provtagning och geoteknisk undersökning för nya containerhamnen

Under hösten har det pågått miljötekniska undersökningar av både mark och havsbotten i Sydhamnen och den del av Kemiras område där det finns planer för den nya containerterminalen. Allt för att ta reda på vilka markföroreningar som eventuellt finns men även undersökningar av hur havsbottnen ser ut.

Det är företaget Breccia som genomfört den geotekniska undersökningen och provtagningar där resultatet kommer att bli en del av den miljökonsekvensbeskrivning som krävs för att få tillstånd att starta bygget av Helsingborgs Hamns nya containerhamn. Hamnen hoppas kunna starta bygget redan 2026 för att den moderna och hållbara terminalen ska vara driftklar 2028. Resultaten från de miljötekniska undersökningarna ska analyseras under vintern och en fullständig rapport väntas färdig i början av nästa år.

– Gällande marken i Sydhamnen förväntar vi oss inte att hitta några större föroreningar. När vi bygger den nya containerhamnen kommer vi att behöva muddra till ett djup av 15 meter samt en inseglingsränna och därför behöver vi veta hur bottnen ser ut och vilka föroreningar vi kommer att behöva ta hand om, berättar Christina Argelius Teknisk chef i Helsingborgs Hamn.

Rensmuddring – underhåll på djupet

Infrastrukturen under ytan är lika viktig som på land för att en hamn ska kunna vara operationell. Under vintern 2022–2023 genomförs därför rensmuddring av Nordhamnen, Västhamnen och Sydhamnen i Helsingborg. Senast en rensmuddring av denna omfattning genomfördes var 2012 och måste genomföras i ett givet tidsintervall för fartygssäkerhet och för att tillståndsgiven fartygstrafik ska kunna flyta på.

Muddringen kommer ske genom att ett mindre fartyg med grävmaskin lyfter upp sedimentet från havsbotten till en pråm för vidare transport till land med efterföljande avvattning. Mudderfartyg och pråmar kommer arbeta inom de tre hamnarna under cirka sex veckors tid, beroende på väder. Att arbetet utförs vid årsskiftet är främst valt med hänsyn till det marina livet. Aktiviteten i det biologiska livet under ytan är som minst under vintertid och störs därför minimalt av arbetet då.