Provtagning och geoteknisk undersökning för nya containerhamnen

Från mitten av september till slutet på oktober pågår undersökningar av marken och havsbotten i Sydhamnen och den del av Kemiras område där det finns planer för den nya containerhamnen. Det är undersökningar för att ta reda på vilka markföroreningar som finns men även undersökningar av hur havsbottnen ser ut och vilka föroreningar som finns.

Det är företaget Breccia som genomför undersökningarna där resultatet blir en del av miljökonsekvensbeskrivningen för att få tillstånd att starta bygget av den nya containerhamnen.

– Då det gäller marken i Sydhamnen förväntar vi oss inte att hitta några större föroreningar. När vi bygger den nya containerhamnen kommer vi att behöva muddra till ett djup av 15 meter samt en inseglingsränna. Därför behöver vi veta hur bottnen ser ut och vilka föroreningar vi kommer att behöva ta hand om, berättar Christina Argelius Teknisk chef i Helsingborgs Hamn.

Resultatet av undersökningarna kommer i november. Bygget av den nya containerhamnen beräknas tidigast kunna starta 2026. Den nya containerhamnen ska byggas hållbart med automation, elektrifiering och med effektiv markanvändning som tillgodoser kundernas behov och ökande volymer under många år framåt.