Rätt position eliminerar tidsförlust

Optimerad körning vid både lastning och lossning. Det är resultatet av investeringen i ett nytt positioneringssystem som hjälper både dragbils- och kranförare att positionera sig exakt rätt, varje gång.

Sedan tidigt i somras har positioneringssystemet från Port Automation varit i drift för kran 19 i Helsingborgs Hamn. Nu har en utvärdering gjorts där både effektiviteten och medarbetarnas upplevelser vägts in, vilket resulterat i en beställning av ytterligare två positioneringssystem till de resterande containerkranarna.

I utvecklingen som Helsingborgs Hamn ser på lång sikt med högre volymer och i jakten på effektiv hantering bidrar positioneringssystemet till färre stopp vid lossning och lastning av containerfartygen. När en dragbil positionerar sig rätt vid kranen direkt elimineras en möjlig källa till tidsförlust i produktionen.

Det nya positioneringssystemet har förbättrat arbetsmiljön i containerterminalen och mottagits positivt av alla berörda i produktionen. De två nya positioneringssystemen beräknas levereras under första kvartalet 2023.