Orkla Foods Sverige

Felix ketchup tar vägen via Helsingborg.

Felix tomatketchup har satt smak på många svenska middagar. I 50 år har den stått på våra köksbord. Som i all god mat är råvaran – tomaterna – avgörande för kvaliteten och tomatpurén lagras i Helsingborgs Hamn. Där säkerställs också spårbarheten av vilken sändning varenda enskild ketchupflaska är producerad av.


Det säljs en Felix ketchupflaska var tredje sekund i Sverige.

Den svenska konsumtionen av ketchup är en av de högsta i världen. Drygt 2 kilo per person och år sätter vi i oss.

– Vi tar in 6 000 ton tomatpuré årligen till Helsingborg från länderna runt  Medelhavet. Den kommer i container antingen via feeder direkt till Helsingborg eller med  järnväg från Göteborg, säger Leif  Johansson, logistikutvecklare på Orkla Foods Sverige som varumärket Felix tillhör.

I hamnen strippas containrarna och tomatpurén lagras i väntan på vidare transport till Orkla Foods anläggningar. Företaget har fabriker på sju orter och lager på fyra. Det allra mesta av tomatråvaran går dock till Fågelmara i Blekinge där Felix tomatketchup produceras.

– Vi har inga lagringsmöjligheter i Fågelmara och vi måste kunna garantera en hög kvalitet. Därför tar vi bara dit det vi behöver i produktionen, säger Leif Johansson.

Orkla Foods har kontaktpersoner i hamnen som är väl insatta i rutinerna. Det handlar exempelvis om att livsmedel måste vara spårbart. En viss ketchupflaskas innehåll ska gå att spåra bakåt i företagets affärssystem och därför etiketteras samtliga pallar vid ankomst. När fabriken i Fågelmara sedan behöver mer tomatpuré gör de ett avrop. De beställer transport och skickar en arbetsorder till hamnen som ser till att rätt mängd är klar att skicka iväg.

– Så länge jag känner till har vi lagrat i hamn. Men vi har varit i andra hamnar än Helsingborg. Det som slutligen avgjort för vår del är kvaliteten. I Helsingborg arbetar de nära rederierna och det dagliga samarbetet oss emellan fungerar bra. Det är ordning och reda, säger Leif Johansson. Läget ger också en bra transportekonomi för oss.