Svenska Retursystem

Unik transportkedja tar vägen via hamnen

I ett magasin i Helsingborgs Hamn står ett stort antal pallar och lådor av plast. De ser kanske inte mycket ut för världen men representerar en för Sverige unik effektivisering av varuhanteringen i dagligvarubranschen.


Pallarna och lådorna tillhör Svenska Retursystem.

Svenska Retursystems mål är att hjälpa producenter, grossister och butiker inom dagligvarubranschen att effektivisera och miljöanpassa transport och hantering av varor. Utvecklingen har gått fort. Under 2008 levererade Svenska Retursystem ut 93 miljoner lådor.

– Det innebär att vi ersatte lika många engångsemballage, säger Jakob Fellsman, marknadskoordinator på Svenska Retursystem. Fellsman pekar därmed på en av systemets viktigaste effekter. Det minskar miljöpåverkan från varuhanteringen. Varje låda snurrar hundratals gånger genom systemet i sitt liv. Den tvättas efter varje omgång men energiåtgången är låg.

Hela handeln är med

Till det ska tilläggas att ingen wellpapp behöver återvinnas och nyproduceras. Med lådor och pallar av samma storlek till alla dagligvarubutiker kan transporterna optimeras. Särskilt när alla de stora kedjorna enats om samma system.

– Många andra europeiska länder har liknande system men Sverige är unikt genom att dagligvaruhandeln enats om ett gemensamt system. I andra länder kan varje kedja ha egna lådtyper, säger Jakob Fellsman. Svenska Retursystem ägs av branschen genom Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel som består av ICA, Coop, Axfood och Bergendahls. I dag kommer en stor del av varorna till svenska butiker i returlådor, även om det varierar från varuslag till varuslag. Störst är användningen för kött och chark samt frukt och grönt. Kolonialvaror/torrvaror transporteras fortfarande till stor del i engångsemballage. Systemet bygger alltså på att alla delar i varukedjan är med. Producenterna beställer så många lådor och pallar de behöver och dessa levereras tvättade till dem. Producenterna levererar till grossister som skickar vidare ut i butikerna. Där töms lådorna och pallarna, som sedan skickas tillbaka till grossisterna. Hos dem hämtar Svenska Retursystem sina produkter och kör dem till sina tvättanläggningar i Örebro, Västerås, Mölnlycke och Helsingborg.

– Sen börjar en ny tur igen, för det mesta. Men det finns självklart säsongsvariationer inom handeln och vi behövde väldigt snabbt ett externlager. Helsingborgs hamn kunde erbjuda det med en snabb och flexibel lösning. I hamnens magasin lagras halvpallar av plast och hellådor. Allt är tvättat och klart för en ny runda genom systemet.

Ny pall förenklar ytterligare

Förutom den minskade miljöbelastningen är syftet med systemet att skapa effektivare rutiner och under 2009 tar Svenska Retursystem ytterligare ett steg i den riktningen. Företaget lanserar en ny pall som ska ersätta Europapallen, den standardpall av trä som används också inom handeln.

– Det finns ett missnöje inom branschen med den. Europapallen håller inte den kvalitet som krävs. Den är tung, vikten varierar och pallarna flisar sig. Det uppstår ofta oenighet kring om pallarna kan fortsätta användas eller inte. Pallen som lanseras blir cirka 40 procent lättare, klarar handelns krav för manuell hantering och precis som de övriga produkterna gjord helt av återvinningsbart plastmaterial.