Ny Containerhamn 2028

Ökad kapacitet

Containervolymerna pekar uppåt i Helsingborg. Tillväxtprognoser pekar mot ökad efterfrågan på både container- och logistikverksamhet i södra Sverige.

2028 ska vår nya containerhamn i södra Helsingborg stå färdig. Den möjliggör att hamnen fortsatt bidrar till näringslivets behov av effektiva transporter. Tillsammans skapar vi nya arbetstillfällen i Sveriges bästa logistikläge!

Resan mot en ny hamn har börjat men innan vi är i mål ska hållbarhetsmål nås, detaljplan utformas och tillstånd ska ansökas samt godkännas innan spaden kan sättas i marken.


Den nya containerhamnen ska byggas hållbart med automation, elektrifiering och med effektiv markanvändning som tillgodoser ökande volymer under många år framåt.

Stad och hamn

Hamnen har varit den främsta drivkraften för stadens utveckling under flera sekel. Effekten av detta är att hamnen är placerad mitt i staden, med följande utmaningar kring markanvändning, buller, utsläpp från fartyg, maskiner och trafik till/från hamnen. Hamnen är Sveriges näst största containerhamn vilket är förutsättningen för Helsingborgs logistikläge.

Containerhamnen är en pulsåder för import och export för hela Skåne och delar av södra Sverige. Dagens yta för containerhanteringen är på samma gång nödvändig som ett hinder för centrumnära stadsutveckling vilket motiverar en hamnflytt mot söder och industriområde.

Stuveriarbetare sätter i ladd-kabeln till el-dragbil

Innovativt, smart och effektivt

Att bygga nytt och flytta containerterminalen söderut lämnar utrymme för central stadsutveckling samtidigt som hamnens utmaningar med de årligen ökande containervolymerna, kajkapacitet och effektiv markanvändning tillgodoses.

Den geografiska platsen för terminalen innebär att uppförandet kommer kunna fortgå parallellt med att den operationella verksamheten hålls intakt. En sömlös övergång från dagens terminal till den nya i söder innebär att våra kunders flöden upprätthålls utan avkall på effektivitet och kapacitet i hamnens produktion.

Bygget kan som tidigast starta 2026 och den nya hamnen beräknas kunna tas i drift 2028. Vi vill bygga för en klimatneutral, automatiserad och modern produktion!

Vy över inre hamnen 1975

Vi har gjort det förr

För 40 år sedan, på 1980-talets början, låg industrihamnen mitt i stadens centrum. Hanteringen av gods var till största del konventionell. Idag har råstyrka bytts ut till modern teknik och godset transporteras effektivt och snabbt i containrar till och från Västhamnen som invigdes på 80-talets senare hälft.

Västhamnen som egentligen byggdes för RoRo-trafik blev snart Sveriges näst största containerhamn. Att containeriseringen ökar globalt är en stadig trend som nu ställer markeffektiviten på sin spets i Helsingborgs Hamn. Planen för den nya containerhamnen som ska stå klar 2028 är att containervolymer ska kunna växa och hanteras här förbi 2050.

Nordens modernaste hamn – i 200 år till

Lång kaj för hög kapacitet

En ny kaj med 15 meters vattendjup planeras, som blir cirka 650 meter lång och därmed kommer bereda plats för tre, eller två riktigt stora, fartyg på rad. Ett nytt eldrivet hanteringssystem appliceras för att möta ökade containervolymer och hållbarhetsmål. Tillväxtprognoser pekar entydigt mot en allt större efterfrågan på containerverksamheten och potentialen för att effektivisera, klimatanpassa och öka volymen är stor.

Det nya containerhanteringssystemet som planeras utgörs av eldrivna RTG-kranar vilket gör det möjligt för hamnen att bli i princip helt fossilfri och automatiserad.


Även en ny kombiterminal ska byggas som på ett effektivt och hållbart sätt knyter samman södra Sveriges logistikkluster mellan sjö och järnväg.

Formellt samråd

Under hösten 2022 kommer vi arrangera formellt samråd gällande hamnflytten. Där du som intressent, medborgare eller nyfiken i största allmänhet kan få fördjupad information och tillfälle att ställa frågor och ge oss dina åsiker.

Närmare information publiceras här inom kort!

Har du en fråga redan nu? Mejla oss!
communication@port.helsingborg.se