Nyheter - Arkiv för april, 2012

2012-04-02

Västhamnen Helsingborg – Projekttävling

Tävlingen är nu under bedömning och tävlingsförslagen från de fyra utvalda teamen finns att se här. Projekttävlingens syfte är att belysa: Möjligheter och begränsningar i en moderniseringsprocess av Västhamnen. Framtida utveckling av Västhamnen i samverkan med statsutvecklingsprojektet H+. Ekonomiska aspekter för byggnation och framtida produktion. Möjligheter till att minimera miljöpåverkan från hamnens verksamhet. Möjligheter att förbättra/befästa […]

Läs mer