Nyheter

Västhamnen Helsingborg – Projekttävling

Tävlingen är nu under bedömning och tävlingsförslagen från de fyra utvalda teamen finns att se här. Projekttävlingens syfte är att belysa: Möjligheter och begränsningar i en moderniseringsprocess av Västhamnen. Framtida utveckling…