Nyheter - Arkiv för februari, 2016

2016-02-01

Strömboj i Helsingborgs Hamn stärker konkurrenskraft

För första gången har Helsingborgs Hamn investerat i och placerat ut en så kallad strömboj ute i Öresunds vatten. Strömbojen ger hamnen realtidsdata om hur vattnet rör sig i farleden och tillhandahåller värdefull information för fartygen som anlöper. Satsningen är en viktig pusselbit i arbetet med att ta emot större fartyg och därmed öka Helsingborgs […]

Läs mer