Nyheter

Strömboj i Helsingborgs Hamn stärker konkurrenskraft

För första gången har Helsingborgs Hamn investerat i och placerat ut en så kallad strömboj ute i Öresunds vatten. Strömbojen ger hamnen realtidsdata om hur vattnet rör sig i farleden…