Nyheter

Corona update

The Port of Helsingborg is the largest container port in southern Sweden and handles a large share of Swedish exports and imports. Our focus is on the safety of our…

Helsingborgs Hamns hantering av Coronaviruset

Download information in English » Allt arbete som är kopplat till ett fartygsanlöp och servicen till våra kunder fungerar som vanligt. Helsingborgs Hamn hanterar en stor del av svensk export…