Nyheter - Arkiv för mars, 2020

2020-03-31

Corona update

The Port of Helsingborg is the largest container port in southern Sweden and handles a large share of Swedish exports and imports. Our focus is on the safety of our employees and to maintain our service to our customers. It is an extreme situation right now that affects many businesses and citizens, we do not […]

Läs mer

2020-03-17

Helsingborgs Hamns hantering av Coronaviruset

Download information in English » Allt arbete som är kopplat till ett fartygsanlöp och servicen till våra kunder fungerar som vanligt. Helsingborgs Hamn hanterar en stor del av svensk export och import och i dagar som dessa gör vi allt vad vi kan för att upprätthålla godsflödena in och ut ur landet tillsammans med våra […]

Läs mer