Pappersjätten där näringsliv och miljö går hand i hand

Den globala koncernen Svenska Cellulosa AB, SCA, rankas bland de mest hållbara företagen i världen. Och här har vi verkligen ett företag som har valt att arbeta med sin miljöpolicy på ett strategiskt sätt. En viktig länk i SCAs miljöarbete är Helsingborgs Hamn.

Varje fredag anlöper SCAs RoRo-fartyg till Helsingborgs Hamn från Rotterdam. Så fort fartyget lagt till rullas lasten, som ofta består av projektgods och trailrar, av och ny last av bland annat returpapper rullas på. Returpappret, som samlats in från hela södra Skandinavien, skeppas sedan vidare till Umeå. SCAs fartyg går i en slinga på fast tidtabell. I Umeå lastas papper till kartonger s.k. kraftliner, i Husum och Sundsvall tryckpapper till tidningar och magasin och i Iggesund lastas finare kartong till cigarett- och parfymaskar. Väl framme i London lossas godset vid SCAs egen terminal, likaså i Rotterdam.

– En viktig del i vårt miljöarbete är att utnyttja fartygen, säger Nils-Johan Haraldsson, Vice President Marine Transportation vid SCA. Fartygen ska gå fullastade ner i Europa och fullastade upp. Vi försöker fylla båtarna både till och från Helsingborg. Det är en klar miljövinst, men ger oss också möjligheten att kunna erbjuda våra kunder billiga transporter.

– Sedan år 2001 har vi ett väl fungerande samarbete med Helsingborgs Hamn. Den är rätt typ av hamn för oss, med rätt lokalisering. Helsingborgs Hamn har förutsättningar att ta hand om våra produkter, som andra svenska hamnar inte har. Bland annat kan returpappret köras direkt ner i hamnen med lastbil, för att snabbt omlastas och fraktas med fartyget till Norrland. Men vi har även möjlighet att ta med andra industrikunders last, från projektlaster till rullande last.

Hållbarhet som konkurrensmedel

– Det är ett strategiskt val att vara miljömässig, säger Nils-Johan Haraldsson. Det kostar en hel del men långsiktigt tror vi på en hållbar miljö. Och tror att det finns en konkurrensfördel. Kraven från myndigheter kommer att öka och vi vill ligga steget före alla lagkrav. Dessutom kommer allt fler konsumenter att göra miljömedvetna val.

– Vi är måna både om miljön och kostnaden och jobbar för att hitta synergier. Det finns inga pengar för extravaganser idag, det gäller att hitta de sätt där vi kan förbättra hållbarheten och samtidigt hitta kostnadseffektiva transportsystem för våra kunder.

SCA tar sitt ansvar

Drivmedel kostar både miljö och pengar. När det gäller energieffektiva transporter har SCA varit verkligt innovativa.

– Vi har förlängt fartygen, berättar Nils-Johan Haraldsson. Konstruktionen är så genial att fartygen inte förbrukar mer drivmedel än tidigare.

Den förlängda delen är därför en miljövinst eftersom vi tar bort gods från lastbilstrafik och sätter det på våra fartyg istället. Samtliga SCAs fartyg har dessutom, till skillnad från de allra flesta i linjetrafik, katalytisk avgasrening. Med katalysatorer minskar NOx utsläppen med hela 90%. Fartygen har även fått helt nya anläggningar för rening ombord; separatorer i ett slutet system som koncentrerar “sludge” och eliminerar risken för att det kommer ut i havet. Men lastbilarna då som kör papper till och från alla hamnar?

– SCA ställer krav på sina leverantörer, säger Nils-Johan Haraldsson Vi kontrollerar alla åkerier och följer vi upp med enkäter. Lastbilarna bör ha den senaste tekniken, helst högsta miljöklass Euro 4. I Tyskland är det redan 80% som har det av våra leverantörer.

Framtidens transporter

– Jag tror på sjötransporter i framtiden – definitivt, säger Nils-Johan Haraldsson. Helsingborg passar bra utifrån den kundbas vi har. Dessutom måste vi nå vår marknad i centrala Europa och England, det går inte med lastbil.

– Helsingborgs Hamn är en viktig hamn för oss, och att Sjöfartsverket slagit fast att den är av riksintresse visar även att den är en viktig hamn för Sverige. Jag hoppas att hamnen får statligt stöd så att man kan göra investeringar för att utveckla hamnens infrastruktur ytterligare. Vi vill vara en del av Helsingborgs Hamn när den växer.