En hamn med unikt läge 

Helsingborgs Hamn fungerar som knutpunkt för järnvägstrafik och lastbilstrafik längs E4 och E6. Vårt läge gör oss till en av Sveriges mest anlitade hamnar.

Kombiterminalen Helsingborgs hamnLastbil Helsingborgs hamn

Sundet utanför Helsingborg är ett av världens mest trafikerade och vi tar hand om sjötransporter från hela världen. Flera av våra kunder är rederier med regelbunden trafik till och från några av Europas största och viktigaste hamnstäder. Några linjer går så ofta som varje dag, andra ett par gånger i veckan.

Vår plats på kartan är också central när det gäller landledes trafik. Inom hamnområdet har vi via vår kombiterminal tillgång till ett järnvägsnät som når ut över hela Sverige och ut i Europa. Lika smidiga och effektiva transportvägar står till lastbilstrafikens förfogande via motorvägarna E4 och E6.

Helsingborgs Hamns betydelse i sammanhanget är avgörande. Vi fungerar som ett transport- och logistikcentra för våra kunder, en knutpunkt som med hög effektivitet integrerar land – och sjötrafik.