Nyheter

Ståtlig premiär för kryssningssäsongen i Helsingborg när segelfartyget Star Flyer anlöper 1 juni

Fredagen den 1 juni kl. 10.00 väntas segelfartyget Star Flyer anlöpa Helsingörskajen, mitt i centrala Helsingborg. Fartyget drivs av rederiet Star Clippers, som anses ha världens största och högsta segelfartyg. En…

Helsingborgs Hamn har utsett vinnare i projekttävlingen om framtidens Västhamn

Efter en ambitiös urvals- och tävlingsprocess har ett vinnande förslag om en framtida utbyggnad av Västhamnens korats. Det vinnande förslaget, ”Hamn+”, har utvecklats av Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultants…

Uppgradering av PortIt systemet den 26-27 maj

Den 26-27 maj genomför Helsingborgs Hamn en uppgradering av PortIT affärssystem. Med den senaste versionen, PortIt 8, lyfts PortIT till en helt ny generation och vi får ökade möjligeter att skapa nya…