Nyheter - Arkiv för mars, 2015

2015-03-27

Oljeutsläpp i Sydhamnen

På fredagsmorgonen upptäcktes olja i vattnet i Sydhamnen. Räddningstjänsten skickades till platsen och konstaterade att dieselolja läckt ut. Kustbevakningen är på plats och har påbörjat sanering tillsammans med pumpbilar på land. Hamnens verksamhet förväntas inte bli påverkad. Orsaken till utsläppet är fortfarande oklar och under utredning.

Läs mer

2015-03-27

Fokus arbetsmarknadsmässor

Studenter är framtiden. I februari deltog Helsingborgs Hamn på två arbetsmarknadsmässor, en i Göteborg och en i Helsingborg för att byta tankar, få nya perspektiv och skapa värdefulla kontakter inför kommande behov. Hamnens syfte med närvaron på dessa event är egentligen flera. Studenterna får ökad insikt i verklighetens logistikbransch vad som väntar efter studietiden, en […]

Läs mer

2015-03-26

Helsingborgs Hamn ansöker om EU-bidrag till investeringar för ökade frukttransporter till sjöss

  Sveriges regering har godkänt Helsingborgs Hamns ansökan till EU-kommissionen om investeringar för ökade sjötransporter av frukt från Spanien. EU-ansökan gäller Hamnens del i programmet ”Motorways of the Seas” där Helsingborgs Hamn samarbetar med hamnen i Bilbao för att ersätta lastbilstransporter med sjötransporter. Senare i vår fattas beslutet som kan komma att innebära stora investeringar […]

Läs mer

2015-03-20

Brand i Västhamnsverket (Öresundskrafts anläggning) torsdag 19 mars

På torsdagsförmiddagen startade en brand i Västhamnsverket mellan pelletsladan och värmeverket som ligger i Helsingborgs Hamn. Släckningsarbete påbörjades vid 10.15 och strax efter klockan 11 meddelade räddningstjänsten att branden var släckt. Eftersläckning fortsatte och bevakning av området gjordes av Öresundskraft samt räddningstjänst till fredag morgon(20 mars). Helsingborgs Hamns verksamhet påverkades inte. Vad som orsakade branden […]

Läs mer

2015-03-20

Seago Lines containervolymer växer i Helsingborgs Hamn och ökar global turtäthet

Det Maersk-ägda rederiet Seago Line utökar sina anlöp från två till tre i veckan. Det nya anlöpet ger såväl Seago Line som Helsingborgs Hamn konkurrensfördelar eftersom turtätheten med resten av världen ökar. Ökad turtäthet innebär i sin tur fördelar för industrin och transportföretag i regionen, Sverige och internationellt. 160 nya containrar i veckan via Helsingborgs […]

Läs mer

2015-03-20

Ett starkt år för Helsingborgs Hamn

2014 blev det resultatmässigt starkaste året på länge för Helsingborgs Hamn. Resultatet steg från 9,2 mkr 2013 till 43,2 mkr för 2014, före finansiella poster. Den stora förbättringen beror främst på bättre produktivitet och ökad kostnadseffektivitet. Även investeringarna ökade kraftigt under 2014 för att ytterligare förstärka konkurrenskraften för framtiden. Under 2014 omsatte verksamheten 356 (365) […]

Läs mer