Nyheter

Oljeutsläpp i Sydhamnen

På fredagsmorgonen upptäcktes olja i vattnet i Sydhamnen. Räddningstjänsten skickades till platsen och konstaterade att dieselolja läckt ut. Kustbevakningen är på plats och har påbörjat sanering tillsammans med pumpbilar på…

Fokus arbetsmarknadsmässor

Studenter är framtiden. I februari deltog Helsingborgs Hamn på två arbetsmarknadsmässor, en i Göteborg och en i Helsingborg för att byta tankar, få nya perspektiv och skapa värdefulla kontakter inför…

Helsingborgs Hamn ansöker om EU-bidrag till investeringar för ökade frukttransporter till sjöss

  Sveriges regering har godkänt Helsingborgs Hamns ansökan till EU-kommissionen om investeringar för ökade sjötransporter av frukt från Spanien. EU-ansökan gäller Hamnens del i programmet ”Motorways of the Seas” där…

Brand i Västhamnsverket (Öresundskrafts anläggning) torsdag 19 mars

På torsdagsförmiddagen startade en brand i Västhamnsverket mellan pelletsladan och värmeverket som ligger i Helsingborgs Hamn. Släckningsarbete påbörjades vid 10.15 och strax efter klockan 11 meddelade räddningstjänsten att branden var…

Seago Lines containervolymer växer i Helsingborgs Hamn och ökar global turtäthet

Det Maersk-ägda rederiet Seago Line utökar sina anlöp från två till tre i veckan. Det nya anlöpet ger såväl Seago Line som Helsingborgs Hamn konkurrensfördelar eftersom turtätheten med resten av…

Ett starkt år för Helsingborgs Hamn

2014 blev det resultatmässigt starkaste året på länge för Helsingborgs Hamn. Resultatet steg från 9,2 mkr 2013 till 43,2 mkr för 2014, före finansiella poster. Den stora förbättringen beror främst…