Nyheter

Turlistan Nr3. är här!

Månaderna springer vidare och nu är nummer 3 av Turlistan ute! Trevlig läsning! Till tidningen

Nya anlöp och stark containerutveckling

Det har varit ett stabilt och bra halvår för Helsingborgs Hamn. Nya anlöp och volymsiffror som pekar uppåt. Från januari till juli ökade den totala volymen hanterade enheter (TEUs) med…

Hållbarhet i 1:a klass

Det har väl knappast undgått någon Helsingborgare att det nu går att resa över sundet till Danmark med uppladdningsbara batterier. En fantastisk miljövinst för hela staden och ForSea som också…

Från Helsingborg till orörd glaciär

Tryggt vid kaj i Helsingborg. Eller långsamt framskridande bland isberg på ännu outforskad mark. Isbrytaren Oden befinner sig just nu på en spännande resa i Arktis i hopp om att…

Hållbarhet i hamn

Att arbeta med hållbar logistik är inte samma sak som att arbeta med logistik. De flesta transportmedel vi använder idag kommer att ha att en negativ miljöpåverkan. Det positiva med…

Ny kund med energirik produkt

Gasum heter företaget som under sensommaren kom med en första leverans av biomassa till Helsingborgs Hamn. Biomassa som i detta fallet är en restprodukt från olivoljetillverkning. Produkten transporterades vidare till…